Kategori: Språklige virkemidler

Språklig virkemiddel

Språklige virkemidler

Denne artikkelen er del 20 av 26 artikler i om Møteledelse

Denne artikkelen er del 16 av 22 artikler i om Kommunikasjonsteori

Denne artikkelen er del 7 av 18 artikler i om Budskap >> Ide & tekst

Denne artikkelen er del 22 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 5 av 8 artikler i om Presentasjonsteknikk

Denne artikkelen er del 10 av 17 artikler i om Samtaler og personlig kommunikasjon

Denne artikkelen er del 1 av 19 artikler i om Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Les mer