Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

I denne artikkelen går vi igjennom hva forskuddstrekk, påleggstrekk og utleggstrekk er og hvordan disse trekkene beregnes.

forskuddstrekkForskuddstrekk

Forskuddstrekk er den skatten du som arbeidsgiver er pliktig til å trekke i arbeidstakers bruttolønn ut i fra skattekortet. Det trukne beløpet tilhører skatte- og avgiftskreditorene, og skal settes inn på en egen skattetrekkskonto senest første virkedag etter lønnsutbetaling.

Alternativt kan du stille en bankgaranti for trekkansvaret eller sørge for at det til en hver tid er nok penger på skattetrekkskontoen til å dekke det løpende trekkansvaret.


Påleggstrekk

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss