Domene og webhotell fra OnNet.no

Resultatmål

Alle virksomheter trenger et resultatmål for å kunne måle og vurdere resultatene til en virksomhet eller divisjon i et konsern.

Hva er et resultatmål?

Med resultatmål menes:

”tallmessig uttrykk for virkningen eller utfallet av en aktivitet.”

I jakten på lønnsomhet og avkastning på investorenes kapital, har det mest benyttede målet på effektivitet tradisjonelt vært oppnådd salgsvolum og markedsandel (Churchill et al., 1993). Det har imidlertid vist seg at andre mål som overskudd og kundetilfredshet er gunstige mål å holde under grundig oppsyn hvis man ønsker et helhetlig perspektiv på effektivitet (Kaplan og Nortons, 1996).

Spesielt er dette gjeldende for bedrifter som ønsker å opprettholde et balansert tidsperspektiv, der Morris et al. (1991) peker på hvordan en overprioritering av salgsvolum på kort sikt kan gi et negativt utslag på kundetilfredsheten. Morris et al. (1991) utdyper videre for hvordan bakgrunnen for dette fenomenet ligger i balansegangen mellom langsiktig og kortsiktige mål. Det presiseres videre hvordan man tradisjonelt har sett på kundetilfredshet som basisen for langsiktig avkastning og en mulig indikator på fremtidig inntjening. Mens de tradisjonelle økonomiske resultatmålene har vært historiske tall og reflekterer i mindre grad hvorvidt man vil oppleve samme inntjening og lønnsomhet i fremtiden.

Dette er også et sentralt moment hos Kaplan og Nortons (1996) som argumenterer for hvordan organisasjoner drar nytte av å vurdere myke, i tillegg til harde, indikatorer ved vurderingen av virksomhetens effektivitet. Myke indikatorer er eksempelvis kundetilfredshet. Mens harde som regel består av finansielle indikatorer, eksempelvis lønnsomhet, markedsandel, salgsinntekter og lignende. Lik Morris et al. (1991) understreker også Kaplan og Norton (1996) hvordan slike myke indikatorer kan assistere ledelsen i deres vurdering av hvorvidt driften er på et tilfredsstillende nivå.

Sentrale forfattere viser til hvordan eksempelvis et mål på kundetilfredshet er en viktig pekepinne på hvordan bedriften er oppfattet eksternt mens størrelsen på markedsandelen har flere innvirkninger på bedriftens videre strategi og markedsposisjonering (Simon et al., 2011).

Overskudd og evnen til å drive et lønnsomt foretak står også sentralt hos eiere siden dette har en direkte påvirkning på deres evne til å ta ut utbytte på kort og lang sikt (Kaplan og Norton, 1996).

Vanlige resultatmål for selskaper

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.