Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hvordan måle og vurdere resultatene til en virksomhet eller divisjon i et konsern? 

Med resultatmål menes:

”tallmessig uttrykk for virkningen eller utfallet av en aktivitet.”

I jakten på lønnsomhet og avkastning på investorenes kapital, har det mest benyttede målet på effektivitet tradisjonelt vært oppnådd salgsvolum og markedsandel (Churchill et al., 1993). Det har imidlertid vist seg at andre mål som overskudd og kundetilfredshet er gunstige mål å holde under grundig oppsyn hvis man ønsker et helhetlig perspektiv på effektivitet (Kaplan og Nortons, 1996).

Spesielt er dette gjeldende for bedrifter som ønsker å opprettholde et balansert tidsperspektiv, der Morris et al. (1991) peker på hvordan en overprioritering av salgsvolum på kort sikt kan gi et negativt utslag på kundetilfredsheten. Morris et al. (1991) utdyper videre for hvordan bakgrunnen for dette fenomenet ligger i balansegangen mellom langsiktig og kortsiktige mål. Det presiseres videre hvordan man tradisjonelt har sett på kundetilfredshet som basisen for langsiktig avkastning og en mulig indikator på fremtidig inntjening. Mens de tradisjonelle økonomiske resultatmålene har vært historiske tall og reflekterer i mindre grad hvorvidt man vil oppleve samme inntjening og lønnsomhet i fremtiden.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.