Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en referansegruppe?

En referansegruppe er:

“en gruppe personer som vi bruker som en standard for å sammenligne våre egne holdninger, verdier og atferd med”.

Dette er en gruppe personer vi føler oss tiltrukket av, og som vi ser opp til og/eller som vi ønsker å identifisere seg med. Ønsker man f.eks å tilhøre et bestemt idrettsmiljø, vil man gjerne anskaffe det utstyr som det ønskede idrettsmiljø benytter. I denne gruppen finnes det kanskje en person som vi ser opp til eller som har en spesiell stor innflytelse på oss av en bestemte årsak. Denne personen kaller vi for en referanseperson, og er en “person vi har som forbilder eller som rådfører oss med før valg av atferd eller preferanser“.

Referansegrupper er viktige for å forstå hvordan individer former sine holdninger, ambisjoner, valg, identitet og atferd. De fungerer som viktige kilder til sosial innflytelse og kan ha en betydelig effekt på både personlig og kollektiv atferd.

Typer av referansegrupper

  • Primære referansegrupper: Nære grupper som vi har hyppig, direkte kontakt med. F.eks. familie, venner og nære kolleger.
  • Sekundære referansegrupper: Større og mindre personlige grupper som vi har sporadisk kontakt med. F.eks. profesjonelle organisasjoner, religiøse grupper og interessegrupper.
  • Reelle referansegrupper: Referansegrupper som vi faktisk er medlem av. F.eks. fotball laget.
  • Fiktive referansegrupper: Referansegrupper som ikke eksisterer i vikeligheten.
  • Aspirasjonsgrupper: Grupper som vi ønsker å tilhøre og som vi ser opp til, men som vi ennå ikke tilhører. Disse gruppene har stor påvirkningskraft på oss.
  • Unngåelsesgrupper: Grupper vi ønsker å distansere oss fra, og som påvirker oss ved å representere hva vi ikke ønsker å være eller bli assosiert med.

Hvilke funksjoner har en referansegruppe?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.