Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en referansegruppe?

Samfunnet består av en rekke større – og mindre grupper som man kan føle seg tiltrukket av og ønske å identifisere seg med dem. Ønsker man f.eks å tilhøre et bestemt idrettsmiljø, vil man gjerne anskaffe det utstyr som det ønskede miljø benytter. I ungdomsmiljøer, der den sosiale usikkerheten ofte er stor, ser vi f.eks. klare utslag av gruppepåvirkning gjennom klesdrakter og musikk. Grupper vi føler oss tiltrukne av kaller vi for referansegrupper

Hva er en referanseperson?

Skal vi kjøpe oss en ny bil eller PC, rådfører vi oss ofte med andre før vi treffer den endelige beslutningen. Personene vi rådfører oss med, og vi lar oss påvirke av kaller vi for referansepersoner.

Definisjon av referansegruppe

Referansegrupper blir definert som:

Grupper av mennesker vi har som forbilder eller som vi sammenligner oss med

Definisjon av referanseperson

Referansepersoner kan defineres som:

Mennesker vi har som forbilder eller som rådfører oss med før valg av atferd eller preferanser

Fiktiv referansegruppe

Referansegruppen har innflytelse på vår atferd i vid forstand, selv om man ikke er medlem av den. I tilfeller hvor referansegruppen ennå ikke eksisterer, snakker vi om fiktive referansegrupper.

Aspirasjonsgruppe

Aspirasjonsgrupper er referansegrupper som vi formelt sett ikke omgås, men ser opp til.

Hvordan påvirker referansegruppene vår atferd?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.