Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en verdi og hvilken funksjon har verdiene?

Få ting har mer grunnleggende innflytelse på vår atferd og våre holdninger enn våre verdier og vårt verdigrunnlag. Ønsker du å forstå hva som former våre holdninger og styrer vår atferd er det dermed en forutsetning at du har en klar forståelse av hva en verdi er, hvilke som finnes, hvilken betydning de har og hvordan vi utvikler dem. 

La oss starte med å definere begrepet verdi.

Hva er en verdi?

I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for:

“Alt det som er verdifullt for menneske”.

Verdier er de vi oppfatter som verdifullt, viktig og som vi etterstreber. En verdi kan også defineres som

”En vedvarende tro på at en spesiell handlemåte eller slutt tilstand personlig eller sosialt er å foretrekke fremfor en motsatt eller annerledes handlemåte eller slutt tilstand” (BANG 2011, S. 47)

Verdiene er stjernene vi styrer etter“, sier Aadland (2005:123). Det handler om alt det vi ønsker å ta vare på, arbeide for eller verne om på i en eller annen sammenheng.

Verdiene er det vi arbeider for å oppnå og /eller beholde. En indre ressurs (verdier) som styrer vår atferd og bygger vår egenverd (selvbilde)

Verdier er et lite antall leveregler som det ikke er nødvendig å argumentere for, de aksepteres bare. Verdiene har betydning for den enkelte og forteller oss hva som er rett og galt eller godt og vondt (moralsk riktig). Verdiene har videre forbindelse til normene som viser oss hva som er den riktige måten å agere på.

En god definisjon av verdibegrepet er definisjonen til Ayn Rand:

VERDIER ER DET MAN ARBEIDER FOR Å OPPNÅ OG/ELLER BEHOLDE

Definisjonen sier ingenting om hvilke verdier vi har, da ulike personer vektlegger ulike verdier. Verdiene våre er subjektive og kan ikke standardiseres, bortsett fra noen fellesverdier som synes å være gjeldende for en kultur, sub-kultur, referansegruppe, familier og enkeltindivider. 

Karakter

God praktisering av verdiene vi har danner vår karakter.

Karakter er ikke noe man er født med, men bygges gradvis opp gjennom livets modningsprosess. Vi kan dermed ikke endre vår karakter sånn uten videre. Karakter er noe man må ta ansvar for selv for å skape. Opprinnelsen til ordet karakter finnes i det greske ordet meisel, som gir en god forståelse av hvordan karakter blir til.

Som skulptørens tålmodige meisling av råmaterialet til et ferdig, helstøpt resultat, dannes personens karakter. Som en meisel kan skape et kunstverk når den er ledet av en bevisst kunstners hånd, kan en person eller leder gjennomføre en bevisst designprosess for å skape en ønsket karakter, en karakter som støtter eget eller organisasjonens liv.

Hemmeligheten ved å sette seg høye mål er primært ikke målet i seg selv, men hva du oppnår å anstrenge deg for å nå målet. Husk ordtaket: “Når man ligger på dødsleiet er det bedre å angre på hva man har gjort, enn det man ikke har gjort“.

Karakter er resultatet av hundrevis på hundrevis av verdivalg som gradvis endrer den man er i et gitt øyeblikk, til den man ønsker å være.

Verdiene forteller oss hvordan vi bør handle

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.