Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 7 av 19 artikler om Kostander

Å skille mellom faste- og variable kostnader eller direkte- og indirekte kostnader er en god måte å gruppere kostnadene på, men er ubrukelig i strategisk planlegging hvor vi er opptatt av å identifisere og redusere kostnadsdriverne for å forbedre virksomhetens lønnsomhet.


En strategisk konstnadstilnærming

I strategisk planlegging som går ut på å legge langsiktige planer som trekker opp virksomhetens mål og kurs de neste 3-5 årene er det mer hensiktsmessig å ta utgangspunkt i hvilke kostnadstyper som inngår i verdikjeden som skaper produktene og tjenestene som gir virksomheten inntekter.

Tar vi utgangspunkt i de kjerneprosessene som tilsammen utgjør verdiskapningsprosessen er det hensiktsmessig å skille mellom følgende tre 3 strategiske kostnadstyper:

Kjernekostnader

Kjernekostnader er direkte kostnader som er direkte knyttet til kjerneprosessene og kjerneaktiviteten i verdiskapningsprosessen. Dvs. de prosessene og aktivitetene som skaper verditilbudet (produktene og tjenestene).

Støttekostnader

Støttekostnader er kostnader som er knyttet til støtteprosessene og støtteaktivitetene i verdiskapningsprosessen. Dvs. de prosessene og aktivitetene som ikke er direkte knyttet til verdiskapningen. F.eks. regnskap, lønn, kantine, renhold, HMS og administrasjon.

Styringskostnader

Styringskostnader er kostnader knyttet til å styre virksomhetens kjerne- og støtteprosesser og -aktiviteter mot de avtalte målene (styring, kontroll og evaluering). F.eks. ledelsekostnader og kostnader knyttet til informasjonssystemene virksomheten benytter.

Kostnadsgruppering

Å starte med å gruppere og analysere kostnadene etter deres strategiske viktighet er en god start når vi foretar strategisk planlegging, men for å virkelig få oversikt over kostnadene slik at vi kan lage strategiske planer for å redusere dem må vi gruppere kostnadene videre i direkte- og variable kostnader vs. indirekte og faste kostnader. Samtidig som vi identifisere alle vesentlige kostnadssteder og kostnadsdrivere.

Målet er å minimalisere støtte- og styringskostnadene

Når vi foretar strategisk planlegging er målet alltid å minimalisere støtte- og styringskostnadene. Dette fordi dette er kostnader som ikke er direkte knyttet til verdiskapningsprosessens kjerneprosesser og kjerneaktiviteter. Spesielt er vi opptatt av å redusere støttekostnadene som normalt utgjør en vesentlig større andel av totalkostnadene enn styringskostnadene som i de fleste tilfellene er den minste kostnadstypen. 

For å redusere støttekostnadene er de mest brukte virkemidlene i strategisk planlegging:

 1. outsourcing av støtteaktivitene i verdikjeden
 2. digitalisering av støtteprosessene og aktivitetene
 3. rekonfigurering av verdikjeden
Du leser nå artikkelserien: Kostander

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Bedriftens totale kostnaderMaterialkostnader (varekostnader) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kostnad – utgift – utbetaling
 • Faste kostnader
 • Variable kostnader
 • Direkte- og indirekte kostnader
 • Kostnadsfordeling
 • Bedriftens totale kostnader
 • Kjerne-, støtte- og styringskostnader
 • Materialkostnader (varekostnader)
 • Grensekostnad og differansekostnad
 • Transaksjonskostnader
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulatorisk kostnader
 • Kalkulatoriske renter
 • Kalkulatoriske avskrivninger
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • Sunn kostnadstruktur – hemmeligheten bak enhver suksess
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Hvordan redusere kostnadene?