Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en mellomleder?

En mellomleder er en samlebetegnelse for:

alle ledere som rapporterer til topplederen, dvs. til administrerende direktør (daglig leder).

Mellomledelse defineres ofte som ledere som er et nivå under toppledelsen og et nivå over medarbeiderne uten lederansvar. Vi snakker dermed om en svært bred og sammensatt gruppe ledere på ulike nivåer i organisasjonen. Som det går frem av definisjonen er de aller fleste ledere en mellomleder eller førstelinjeleder. Det vil si en leder som leder en gruppe mennesker som rapporterer til dem, mens de selv rapporterer videre til toppledelsen eller en mellomleder, avhengig av om vi er en mellomleder eller førstelinje leder. Vi kan dermed si at mens topplederen spiller hovedrollen i organisasjonen, har mellomlederne kun en birolle.

Hva skiller en mellomleder fra topplederen?

Som vi gikk igjennom i artikkelen “Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?” er den største forskjellen mellom en mellomleder og toppleder følgende:

  1. Mellomlederen er ikke en generalist som topplederen, men en spesialist innenfor sitt ansvarsområde.
  2. Mellomlederen er ikke en analytiker som topplederen, men en integrator som skal integrere en gruppes arbeid med andre gruppers.
  3. Mellomlederen er ikke en strateg som topplederen, men en taktiker som setter strategien ut i praksis.
  4. Mellomlederen er ikke lenger en “arkitekt”, men en “murer”
  5. Mellomlederen setter ikk agendaen, men er en problemløser som løser de daglige problemene og utfordringene.
  6. Mellomlederen er en kriger, ikke en diplomat

Siden mellomlederen rapporterer til topplederen har de ikke frihet til å gjøre som de vil. Deres oppgave er å være en avdelings- eller gruppeleder for den gruppen de er satt til å lede etter de retningslinjene som de får satt av toppledelsen.

Mellomledernes ansvar er å sette strategien til toppledelsen «ut i live», og det er dem som skal sørge for at medarbeiderne har fokus på de riktige oppgavene for å kunne realisere strategien, og nå de målene som er satt.

Avdelings- eller gruppeleder

Mellomlederen er normalt en avdelings- eller gruppeleder som har ansvaret for et fagfelt eller et virksomhetsfelt. F.eks. er det vanlig å ha en økonomisjef, personalsjef og markedssjef som har ansvaret for henholdsvis økonomien, personalet og markedsføringen.

Mellomleddet mellom førstelinje lederne og topp-ledelsen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.