Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Lovens krav

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler, også kalt arbeidsplassforskriften, gir mer detaljerte retningslinjer for hvordan arbeidsplassen skal utformes enn det som går frem av arbeidsmiljøloven. Her heter det at (jf. § 2-1):

“Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte på den virksomheten og de arbeidsplassene som skal finnes i lokalet og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard.

Arbeidsplasser skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker”.

Arbeidslokalet og atkomsten til dem skal være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet. I arbeidsplassforskriften`s § 2-1 står det videre at arbeidsplassen skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker. 


Bygningenes utførelse

De tekniske bestemmelser for utførelse av bygninger vil i første hånd være bestemt av forskrifter i henhold til bygningsloven. Dette gjelder styrkeberegninger, varmegjennomgangstall, krav til lydgjennomgang, brannsikring, drenering og liknende tekniske krav.

Arbeidsmiljøloven og forskrifter til denne stiller krav til bygninger og deres utførelse som først og fremst har betydning for bygningenes anvendelighet som arbeidslokaler.

Størrelsen på arbeidslokalet

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss