Behov- og atferds segmentering

Markedssegmentering basert på markedets behov- og atferdsvariabler.

Tidssegmentering

Tidssegmentering vil si at vi segmenter (deler opp) markedet basert på ulik tidskriterier som sesong, måned, uke, dag og tid på døgnet.

Segmenteringskrav

Hvilke krav settes til et markedssegment? I denne artikkelen ser vi litt nærmere på dette spørsmålet.

ASH – modellen

ASH-modellen er en modell som bygger på Bertil Bjørkmanns statistiske studier av representative befolknings utsnitt.

Segmentering etter psykografi og livsstil

Hvordan segmentere et marked med bruk av psykografi og livsstil kriterier?

Clusteranalyse og nisjestrategier

Hva er clusteranalyse og nisjestrategier? I denne artikkelen ser vi nærmere på dette.

Markedssegmentering

En gjennomgang av hva markedssegmentering er og hvordan man kan bruke segmenteringsteknikker til å splitte et marked opp i mindre markedssegment.

Demografi & demografisk segmentering

På hvilken måte påvirker demografi folks atferd og utviklingen, og hvordan kan vi segmentere et marked med bruk av demografiske kriterier?

Arbeidsmodell for segmentering

Hvordan gå frem for å segmentere et marked på en hensiktsmessig måte i forhold til bedriftens markedsførings- og kommunikasjonsoppgaver?

Segmenteringskriterier for markedssegmentering

Hvilke kriterier skal vi legge til grunn når vi skal segmentere et marked i forhold til bedriftens markedsførings- og kommunikasjonsoppgaver?

Segmentanalyse

Hvordan plukke ut de kundegruppene hvor kjøpsannsynligheten etter dine produkter er størst?

Generasjons- og familiesyklus segmentering

Ved å skreddersy vår markedskommunikasjon og verditilbud til den enkelte generasjons behov, verdier og forventninger kan vi utvikle en livslang kundelojalitet

Segmenteringsstrategier

Tre grunnleggende forskjellige segmentering strategier er udifferensiert, differensiert og konsentrert markedsføring.

Geografisk segmentering

Geografisk segmentering vil si å segmentere (dele opp) opp markedet basert på geografiske segmenteringskriterier.

Cluster-analyse

Hva er, hvordan gjennomføre og hvorfor gjennomføre en cluster analyse i forbindelse med markedsegmentering og salgsplanlegging?

Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren

Hvordan foreta Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren?

VALS (Values And Life Styles)

VALS - programmet fra 1984 og Goldbergs studier fra 1976 er antagelig de mest kjente eksemplene på psykografisk segmentering.