Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en inngangsstrategi?

Når vi snakker om inngangsstrategi mener vi hvilken strategi en virksomhet kan velge mellom når de velger å gå inn i et nytt marked med sitt verditilbud. Det vil si internasjonaliserer sitt verditilbud.

Hva avgjør valg av inngangsstrategi?

Valget av inngangsstrategi må være forankret i virksomhetens forretningsstrategi. Dette er viktig å tenke på slik at den valgte inngangsstrategien ikke blir et hinder for videre internasjonal ekspansjon.

I utgangspunktet kan en bedrift bruke to overordnede muligheter for å gå inn i et fremmed marked. Den ene muligheten er via eksport. Virksomheten produserer da produktene på hjemmemarkedet for dernest å eksportere dem til utemarkedet. Den andre fremgangsmåten er at virksomheten overfører ressurser i form av teknologi, kapital og menneskelig ekspertise til aktører i det utenlandske markedet, eller ved at virksomheten velger å sette opp et lokalt selskap. Disse to hovedalternativene kan deles inn i flere underkategorier som står for ulike fordeler og eksponerer bedriften for ulik kostnad og risiko. Inndelingen kan gjøres som i figuren under.

Mulige inngangsstrategier

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss