Lightspeed webhotell

Hva er en prosjektstrategi ?

Mens prosjektmålet forteller hvilke mål prosjektet skal nå, uttrykt i form av resultatmål som angir hvilke konkrete sluttprodukter prosjektet skal nå og effektmål som angir hvilke effekter og gevinster prosjektet skal gi virksomheten, angir prosjektstrategien hvordan disse målene skal nås. Prosjektstrategien er kartet som viser veien vi skal følge for å nå prosjektets mål.

Hva som legges i begrepet strategi er avhengig av i hvilken sammenheng begrepet brukes, men alle strategier må allikevel oppfylle de samme kravene som stilles til alle strategier og her kan Mintzberg sine strategiskoler være et godt utgangspunkt for å få en bedre forståelse av dette vage begrepet.

Prosjektstrategi er ikke en enkeltstrategi, men en samlebetegnelse for mange ulike strategier. Hvilke vi trenger og omfanget av dem vil imidlertid variere fra prosjekt til prosjekt, og vil være avhengig av hva som er prosjektets mål, situasjon og rammebetingelser.


Prosjektstrategiens innhold

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg