Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er en prosjektstrategi ?

Prosjektstrategien skal beskrive hvordan prosjektet skal gjennomføres for å nå målene for prosjektet.

Mens prosjektmålet forteller hvilke mål prosjektet skal nå, uttrykt i form av resultatmål som angir hvilke konkrete sluttprodukter prosjektet skal nå og effektmål som angir hvilke effekter og gevinster prosjektet skal gi virksomheten, angir prosjektstrategien hvordan disse målene skal nås. Prosjektstrategien er med andre ord kartet som viser veien vi skal følge for å nå prosjektets mål.

Hva som legges i begrepet strategi er avhengig av i hvilken sammenheng begrepet brukes, men alle strategier må allikevel oppfylle de samme kravene som stilles til alle strategier og her kan Mintzberg sine strategiskoler være et godt utgangspunkt for å få en bedre forståelse av dette vage begrepet.

Noen strategier er tradisjonelle mens andre strategier kan blir til gjennom ny kunnskap, evner og ferdigheter. De tradisjonelle strategiene fokuserer på de generelle metodene og verktøyene til å gjennomføre prosjektet (Mintzberg, 2003).

Prosjektstrategi er ikke en enkeltstrategi, men en samlebetegnelse for mange ulike strategier. Hvilke vi trenger og omfanget av dem vil imidlertid variere fra prosjekt til prosjekt, og vil være avhengig av hva som er prosjektets mål, situasjon og rammebetingelser.


Prosjektstrategiens innhold

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.