Domene og webhotell fra OnNet.no

t-test
Photo by Alexis Brown

Hva er en t-test?

En t-test (også kalt Students t-test) er en test som brukes til hypotesetesting i inferensiell statistikk. Testen bruker t-statistikk, t-fordeling og frihetsgradene til å bestemme statistisk signifikans. 

En t-test kan kun brukes når datasettene følger en normalfordeling og har ukjente varianser. T-tester kan være avhengige eller uavhengige.

T-test brukes for å teste om:

 1. gjennomsnittsverdien i et normalfordelt datasett er signifikant forskjellig fra en nullhypotese
 2. det er signifikant forskjell mellom gjennomsnittsverdiene i to datasett
 3. stigningstallet til en regresjonslinje er signifikant forskjellig fra null.

En t-test kan brukes til å evaluere om en enkelt gruppe skiller seg fra en kjent verdi (en en-prøve t-test), om to grupper skiller seg fra hverandre (en uavhengig to-utvalg t-test), eller om det er en signifikant forskjell i parede målinger (en paret eller avhengige prøver t-test). Har du mer enn to grupper kan du ikke bruke en t-test.

Hvilke data trenger vi for å kunne gjennomføre en t-test?

Beregning av en t-test krever at vi har tre grunnleggende dataverdier:

 1. forskjellen mellom gjennomsnittsverdiene fra hvert datasett.
 2. standardavviket for hver gruppe.
 3. antall dataverdier.

t-test forutsetninger

En t-test forutsetter at:

 • Dataene er kontinuerlige.
 • Dataene er uavhengige.
 • Utvalgsdataene er tilfeldig utvalgt fra en populasjon.
 • Det er varianshomogenitet (dvs. variasjonen til dataene i hver gruppe er lik).
 • Fordelingen er tilnærmet normalfordelt.

Passer dataene ikke til disse forutsetningene kan du prøve en ikke-parametrisk alternativ til t-testen. F.eks. Wilcoxon Signed-Rank-testen for data med ulik varians.

For to-utvalgs t -tester må vi ha uavhengige prøver. Hvis prøvene ikke er uavhengige, kan en paret t -test være passende.

Typer t-tester

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.