Domene og webhotell fra OnNet.no

Nåverdimetoden, også kalt kontaktstrømmetoden, er den mest teoretisk korrekte tilnærmingen for å beregne verdien til et selskap, eiendel eller aksje på. Metoden er derfor også en mye brukt verdsettelse metode for aksjer og i investeringanalyser.

naverdiEnhver investering, enten det være seg en enkeltperson eller bedrift, måles investeringen, dvs. kontantutlegget i dag, mot de kontanter man får tilbake i fremtiden i form av utbytte, direkte kontantstrømmer og eventuelle gevinster ved salg frem i tid. Så diskonteres disse kontantstrømmene ned til dagens verdi for å gjøre dagens investeringer sammenlignbare med de fremtidige tilbakebetalingene.

Derfor er det opplagt at den eneste teoretisk riktige modellen er å diskontere de fremtidige kontantstrømmene i en dicounted cash flow modell (såkalt DCF-modell).

Selskapets verdi = Nåverdi av kontantstrøm

Modellens formål er å estimere fremtidige kontantstrømmer for så å diskontere de ned til dagens verdi.

Nåverdimetoden tar utgangspunkt i selskapets forventede fremtidige kontantstrøm, og beregner hvilken verdi denne kontantstrømmen har i dag. For å finne nåverdien av de fremtidige beløpene i kontantstrømmen benyttes et krav til avkastning på kapitalen som planlegges investert i selskapet (avkastningskrav) som diskonteringsfaktor. Nåverdien viser således den økonomiske verdiskapning som oppnås i fremtiden, korrigert for investeringens generelle risiko og den spesifikke selskaprisikoen.

Det finnes to metoder for å finne “Free Cash Flow” (FCF):

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.