Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 16 av 28 artikler om Kjøpsprosessen

    Denne artikkelen er del 4 av 28 artikler om Viral markedsføring

Lese tid (240 ord/min): 5 minutter

Influenser

De største influenserene i dag blir flydd verden rundt av kjente designere og kan ta flere titalls tusen kroner i betaling for et enkelt Instagram innlegg. Så hva er egentlig influenser, og hvordan har de blitt så kjente?

Definisjon

En influenser, eller opinionsleder, er et individ som har en større påvirkningskraft og innflytelse på andres holdninger og beslutninger, enn andre individer har.

”Betydningen av opinionsledere som mellomledd mellom avsender og mottaker i massekommunikasjon bygger på en antakelse om at mottakerens reaksjon vil være avhengig av opinionslederes tolkning og videreformidling av budskapet” (Pihl og Vikøren, 2012).

Influensere kan være alt fra personer med en kjent Instagram-konto, bloggere, youtubere, snapchattere og podcastere, som gjennom sin sosiale status når et stort publikum. Dette er et fenomen som vokser i stor fart, og har eksplodert på sosiale medier de siste årene. Flere og flere mennesker blir i dag kjent via sine sosiale plattformer på nett, og antall influencere stiger for hver dag som går.

Siden færre og færre i dagens samfunn stoler på selgere og informasjon som kommer fra produsenten av en vare, kan influencere være markedsførerens svar på hvordan reklamen skal bli troverdig igjen.

Influencer Marketing

Markedsføring gjennom opinionsledere er ikke et nytt konsept, det er blitt brukt idrettsstjerner og kjendiser i reklame i mange tiår. Da sosiale medier ble til, ble det derimot brakt nye plattformer på banen og digitale opinionsledere ble til. Dette er de kule i vennegjengen som i dag har både større påvirkningskraft og rekkevidde enn før, og dette har gjort dem interessante for merkevarer. Det har skjedd et maktskifte hvor influencere nå er mer attraktive ambassadører for merkevarer og virksomheter enn det kjendiser er. Influencere har kanskje et mindre publikum enn kjendiser, men dette publikumet er mer dedikert og har likere egenskaper og interesser.

Vi bruker i dag mye tid på sosiale medier, og det er ikke grenser for hvor mange mennesker vi kan følge på hver sosial plattform. Det som gjør influencere så mye mer interessante å følge for publikum kan være fordi de er mer ekte, ærlige og menneskelige enn de store kjendisene. En kan for eksempel se på den internasjonale kjendisen Beyonce, som har ca. 12 millioner følgere på Youtube. Pewdiepie derimot, en gutt som ble kjent mens han filmet seg selv spille dataspill, har over 55 millioner følgere på sin Youtubekanal.

Influencer Marketing er word-of-mouth markedsføring. I følge en undersøkelse gjort av McKinsey og Co genererer WOM-markedsføring dobbelt så mye salg som betalt reklame og har i tillegg 37% høyere gjenkjøpsgrad (Myrann, 2017).

Influencer Marketing når de forbrukerne som ikke ser på TV eller leser avis. I tillegg når denne markedsføringstypen en stor og attraktiv målgruppe. Hovedgruppen er fra 18 til 44 år og er en målgruppe som strekker seg over flere generasjoner. Det blir som sagt brukt mye WOM på sosiale medier, og er denne positiv gagner det merkevaren stort. United Influencers har lagt fram fire grunner til at de mener influencer marketing er i vekst, og dette vises på modellen under. (Myrann, 2017b).

influencer-marketing

Et samarbeid med influencere kan hjelpe virksomheter til å nå ut til eller nå et nytt og større publikum, og også skape økt engasjement gjennom deling og spredning av virksomhetens budskap. Influencere har allerede opparbeidet seg en tillit overfor et lojalt publikum, noe som kan hjelpe merkevaren å bygge og skape den nødvendige tilliten en merkevare trenger.

”Micro influencers”

Trenden er går idag mot å rette fokus mot de små, mindre kjente påvirkere. De såkalte “mikro-påvirkerene”. Fokuset er her kvalitet fremfor kvantitet. Før handlet det om å bruke de største bloggerne og influenserne for å nå ut til mest mulig folk. I dag ser dette ut til å ha endret seg, og flere virksomheter har begynt å bruke mindre kjente influensere, og også ”helt vanlige folk”. Dette gjør de for å treffe en mer spisset følgerskare og flere potensielle kunder i sin spesifikke målgruppe. I tillegg vil de store influenserne ofte kreve mer betaling per innlegg, da de får flere forespørsler, følgerne vil også ha litt tykkere hud når det kommer til slik reklame fordi de har sett disse influenserne reklamere for mye annet før. Det betyr også at micro-influensere mest sannsynlig vil legge mer tid i et sponset innlegg enn en stor blogger vil gjøre, fordi de har færre slike samarbeid og mer tid. Virksomheten vil derfor kunne oppnå mer verdi for pengene.

En annen fordel ved å bruke mikro-influensere er autentisitet. Disse påvirkerene blir sett på som vanlige personer med samme ønsker, behov og problemer som andre forbrukere. Det er derfor lettere å stole på influencere med mindre kjendisstatus, fordi en kjenner seg igjen i dem og anser dem som likesinnede. Det blir som venner som deler råd og anbefalinger seg imellom. En vil også kunne nå en spesiell og egen målgruppe ved å bruke disse mikro-påvirkerene.

I en amerikansk undersøkelse gjort av Keller Fay Group i mars 2016, konkluderte de med at mikro-påvirkere er de som gir størst effekt å samarbeide med (Mandese, 2016).

Klarer du å finne en god og lojal micro-influencer som er flink til å lage innhold, kan du engasjere og motivere målgruppen din med ekstremt lave kostnader. Et slikt samarbeid er veldig lønnsomt.” (Salomonsen, 2017).

Bestemmer virksomheten seg for å benytte influensere i markedsføringen sin, må de vite at dette vil treffe den rette målgruppen. Influenser marketing er allerede veldig utbredt, men det er ikke alle generasjoner som vil kunne påvirkes med denne type markedsføring. For å vite hvilken målgruppe en kommer til å treffe ved hjelp av markedsføring på nett og sosiale medier, må en vite hvilke generasjoner som benytter seg mest av nettopp slike plattformer.

Kilder:

 • Myrann, V. W. Hva er en influencer og hvordan kan du bruke dem? Hentet 24. Februar 2017 fra http://filer.nbbl.no/Nr5_Viola_Wenaas_Myrann_Hva_er_en_influencer_og_hvordan_kan _du_bruke_dem.pdf
 • Mandese, J. (2016, 30. Mars). Think macro, act micro: Study reveals sweet spot of influencer marketing. Hentet fra https://www.mediapost.com/publications/article/272393/think-macro-act-microstudy-reveals-sweet-spot-o.html
Du leser nå artikkelserien: Kjøpsprosessen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Opinionsleder (influenser)Evaluering av alternativer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kjøpsprosessen
 • Forhold som virker inn på kjøpsadferd
 • Markedets betydning i kjøpsprosessen
 • Type kjøp: Nykjøp, gjenkjøp, merkjøp og tilleggskjøp
 • Kjøpsformer (strukturert-, ustrukturert- og impuls kjøp)
 • Lav og høyinvolveringsprodukter
 • Luksuskjøp
 • Beslutningsituasjon
 • Problemerkjennelse
 • Evoked set
 • Informasjonssøking
 • Intern- og ekstern søkeprosess
 • To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)
 • Opinionsleder (influenser)
 • Influenser og influencer marketing
 • Evaluering av alternativer
 • Ekspertvurderinger
 • Heuristikk og Biaser
 • Valg av alternativ (beslutning)
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • Beslutningmodeller
 • Beslutningsregler
 • Superstitional learning
 • Resultat
 • Etterkjøpsdissonans og etterkjøpsrasjonalisering
 • Kjøpsprosessen på bedriftmarkedet
 • Kjøpegruppen (“buying center“)
 • Salgsprosessen
 • Du leser nå artikkelserien: Viral markedsføring

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Opinionsleder (influenser)Den virale spredningsprosessen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Viral markedsføring
 • To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)
 • Opinionsleder (influenser)
 • Influenser og influencer marketing
 • Den virale spredningsprosessen
 • Positive og negative sider ved viral markedsføring
 • Hvordan bruke viral markedsføring som en del av markedsstrategien?
 • Sosial- og viral markedsplanlegging
 • Viral markedsplanlegging – Fase 1: Situasjonsanalyse
 • Viral markedsplanlegging – Fase 2: Målgruppe
 • The Social Technographics Profile
 • Viral markedsplanlegging – Fase 3: Valg av mål
 • Viral markedsplanlegging – Fase 4: Strategi og publiseringsplan
 • Publiseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring)
 • Viral markedsplanlegging – Fase 5: Budskap og verktøy
 • Viral markedsplanlegging – Fase 6: Implementering
 • Viral markedsplanlegging – Fase 7: Styring og kontroll
 • Det juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring
 • Hva kan jeg skrive om andre?
 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?
 • Etisk standard for innlegg i sosiale medier
 • Hvorfor deler vi et innlegg?
 • Deling drives av vårt behov for nyheter og underholdning
 • FIRO (Fundamantal Interpersonal Relation Orientation) teori
 • Kommunikasjonsprosessen avgjør delingfrekvensen
 • Ønskede kommunikasjoneffekter i sosial markedsføring
 • Avsenderens betydning for delingsfrekvensen
 • Oppfordr til deling og gjør det enkelt å dele
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.