Domene og webhotell fra OnNet.no

Fastsettelse av avkastningkravet på investert egenkapital eller totalkapital er viktig for enhver investor og beslutningstaker. Dette fordi valget i stor grad påvirker verdsettelsen av selskapet eller investeringsobjektet.

Siden vi trenger et referansepunkt å diskontere kontantstrømmen mot og måle rentabiliteten til en investering mot trenger vi et avkastningkrav i alle tilfeller hvor vi ønsker å vurdere lønnsomheten og avkastningen til et selskap eller et investeringsobjekt. Det samme gjelder den underliggende internrenten.

Det er derfor viktig at vi på forhånd har definert hvilke avkastningkrav som skal legges til grunn for investeringanalysen, kontantstrømmen og verdsettelsen, slik vi har noe å vurdere og måle kalkylene og resultatene mot.

Hovedregel:

Avkastningkravet skal reflektere risikoen i å investere i dette selskapet sammenlignet med andre investeringer

Avkastningskrav blir av Gjesdal og Johnsen (1999) definert som:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.