Domene og webhotell fra OnNet.no

Ønsker vi å angi andre punkt i en stikkprøve enn stikkprøvens midtpunkt, kan vi angi punktet som prosentil eller kvartil.

Prosentil (Percentil) et spredningsmål som egner seg når vi har ikke-parametriske fordelinger. Percentilene deler stikkprøven inn i hundre like store deler. De betegnes P01, P02,.., P99.

Når prosentilen skal regnes ut angis den alltid i desimaltall. 1 = 100. prosentil,

0,5 = 50. prosentil, 0,2 = 20. prosentil osv.

En prosentil er en verdi i et sortert datasett om har en gitt prosent av dataene under seg. P01 (1-prosentil) har f.eks. 1% av dataene under seg, mens P99 har 99% av dataene under seg. N-prosentilen er med andre ord den verdi der n % av observasjonene har lavere verdi enn denne. F.eks. betyr det å ha en IQ over den 98. prosentil at man befinner seg blandt de 2% mest intelligente.

(De ni fraktilene P10, P20, P30,…., P90, som deler stikkprøven i ti like store deler, kalles deciler.

Prosentiler benyttes ofte i forbindelse med store tallmengder som blir betraktet som en populasjon. Det viktige er at observasjonene er sammenlignbare, f.eks. samme kjønn, samme alder etc. Disse tallmengdene blir ordnet i et frekvensdiagram slik at man får en fordeling av observasjonene over et visst areal.

La oss si at vi har en stikkprøve bestående av 200 verdier, og at vi ønsker å finne den 20. prosentil. Fremgangsmåten blir da:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.