Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er et eventyr?

“Eventyr er fortellende diktning med overnaturlig innhold. Slike tekster gir seg ikke ut for å være sanne. Flere eventyr formidler livsvisdom” (Norsksidene.no).

Når du leser et eventyr, er du sjelden i tvil om at fortellinga tilhører nettopp denne sjangeren. Eventyr er ikke tid- og stedfestet, og skiller ikke mellom det naturlige og det overnaturlige. Faste ord og vendinger gir fantasien vinger og fri kurs til eventyrland (Møller og Thorenfeldt).

Eventyrene er av den eldste diktinga vi kjenner til, og de fleste av eventyrene ble til lenge før bøkene sin tid. De ble brukt til underholdning, men har også ofte en dypere mening og moral. Eventyrene handler ofte om overnaturlige, fantastiske og utrolige handlinger. Eventyr kjennetegnes av å være fantasifulle historiefortellingerom mennesker, dyr og overnaturlige vesener. Ofte med et opphav i en myte. Eventyrene inneholder gjerne faste stilmessige trekk som “det var en gang”, fantastiske elementer og handler ofte om overnaturlige og overmodige heltedåder.


Folkeeventyr og kunsteventyr

De eldste eventyrene er folke historiene som opprinnelig ble overlevert muntlig gjennom generasjoner fra en person til neste. Disse eventyrene kaller vi for folkeeventyr og er eventyr uten kjent opphavsmann. Eventyr hvor vi kjenner forfatteren kaller vi for kunsteventyr.

Bruk av eventyr i kommunikasjon

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss