Endrede medievaner

I de siste 100 årene har vi gått igjennom tre teknologiske paradigmeskifter i medieverden. Fra grafisk, til analog og videre til digital teknologi.

Globalisering

En globalist er en person som er tilhenger av globaliseringsprosessene som knytter verden stadig mer sammen, mens globalisering refererer til

Hvorfor trenger vi teorier og modeller?

jo flere komplekse sammenhenger kan du se og jo større innsikt i den kompliserte verden får du. Dette er teorienes store fordel og nytteverdi.

Nye handlemønstre som et resultat av nye medievaner

De nye medievanene har resultert i en rekke nye handlemønstre de siste 10-20 årene. En utvikling som bare kommer til å eskalere de neste 10 årene.