Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

brand-equty

Merkeverdien forteller oss “hva merket er verdt” i kundens øyne og brukes hyppig når vi snakker om forvaltning av merkevareverdien. Det vil si når vi vurderer merket som en strategisk viktig ressurs som aktivt brukes for å skape varige konkurransefortrinn. Teoriene om merkeverdi brukes derfor først og fremst i forvaltningen av merketvaren som en strategisk ressurs.

Hem og Iversen (2004:42) definerer merkeverdi som:

 «et sett av aktiva og passiva (forpliktelser, gjeld) som er knyttet til et merke, merkets navn og symbol, enten som et positivt eller negativt bidrag til verdien ved selve produktet for bedriften og/eller bedriftens kunder».

Videre sier de at merkeverdien er knyttet til merkenavnet, og at hvis merkenavnet endres kan aktiva og passiva ved produktet gå tapt.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss