Kategori: Registrering av selskap

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

skrive

Registrer selskapet

Denne artikkelen er del 7 av 11 artikler i om Etableringsfasen

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Registrering av selskap

Denne artikkelen er del 10 av 28 artikler i om Corporate Governance

Myndighetene krever at stifter et selskap, når du ansetter arbeidstakere og/eller når du starter omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester. Så sant minst en av disse situasjonene oppstår, skal du registreres i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Les mer