Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 9 av 35 artikler om Viral markedsføring

Ettersom målet med all markedskommunikasjon er å løse kommunikasjonsoppgavene som kreves for at virksomheten skal nå sine mål lønner det seg å alltid starte med en grundig situasjonsanalyse alle aktørene og samhørighetsforholdene mellom aktørene i virksomhetens markedssystem. Dette for å skaffe oss en oversikt over:

 • virksomhetens sterke og svake sider internt
 • hvilke muligheter og trusler som finnes ekstern i omgivelsene, inkl. hva konkurrentene gjør
 • hvilke kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor for å nå sine mål

SWOT-analyse

Resultatene bør til slutt samles i en SWOT-analyse som skal gi et helhetsbilde av situasjonen, og som brukes som beslutningsgrunnlag for resten planleggingen og evalueringen av den virale markedsføringen.

Målet med denne prosessen er å sørge for at den virale strategien bygger opp under virksomhetens forretningside og markedsstrategi på samme måte om alle andre strategier og aktiviteter gjør.

Lær av andres feil og suksesser

Ettersom viral markedsføring er en så spesiell form form markedsføring som skiller seg vesentlig fra tradisjonell markedstenkning, er det lurt å bruke mye tid i denne fasen til å se hva andre har gjort for å få suksess med sine virale kampanjer og hvilke tiltak som ikke har gitt suksess. Dette for å kunne lære av suksessene og feilene andre har gjort før deg, noe som er svært viktig i denne sammenheng.

Ikke bare gir dette deg en unik anledning til å lære av andres feil og suksesser, men dette gir deg også en oversikt over hvilke vinklinger og budskap som allerede er prøvd og som vi av den grunn bør holde oss unna. Å kopiere andres suksesser gir aldri suksess innen viral markedsføring. Suksessen innenfor viral markedsføring er avhengig av hvor godt du klarer å skille deg ut fra massen på en unik måte og gå nye veier i å løse en kjent problem eller gjøre løsningen kjent. Å kopiere andres tiltak er dermed en dødssynd i denne sammenheng, da dette er dømt til å mislykkes.

Studer markedstrendene

For å lykkes med virale strategier og -kampanjer er det en god ide å studere markedstrendene, da vi kan spå mye om folks sannsynlige reaksjonsmønster gjennom å analysere de gjeldende mega-trendene og motene. Her finnes den en mengde ulike tekniker fra statistikken vi kan benytte oss av.

Fase 1 av planleggingsprosessen for en viral strategi går dermed ut på å gjennomføre en situasjonsanalyse av markedssystemet hvor vi studerer markedet, virksomhetens styrker, konteksten og tidligere kampanjer som er blitt gjennomført for å lære av dem.

For nærmere informasjon om hvordan du skal gå frem for å gjennomføre en situasjonsanalyse av markedssystemet viser jeg til min artikkelserie om situasjonsanalysen som omhandler nettopp dette.

Du leser nå artikkelserien: Viral markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sosial- og viral markedsplanleggingViral markedsplanlegging – Fase 2: Målgruppe >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Viral markedsføring
 • To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)
 • Opinionsleder
 • Influencers og influencer marketing
 • Den virale spredningsprosessen
 • Positive og negative sider ved viral markedsføring
 • Hvordan bruke viral markedsføring som en del av markedsstrategien?
 • Sosial- og viral markedsplanlegging
 • Viral markedsplanlegging – Fase 1: Situasjonsanalyse
 • Viral markedsplanlegging – Fase 2: Målgruppe
 • The Social Technographics Profile
 • Viral markedsplanlegging – Fase 3: Valg av mål
 • Viral markedsplanlegging – Fase 4: Strategi og publiseringsplan
 • Publiseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring)
 • Viral markedsplanlegging – Fase 5: Budskap og verktøy
 • Viral markedsplanlegging – Fase 6: Implementering
 • Viral markedsplanlegging – Fase 7: Styring og kontroll
 • Det juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring
 • Hva kan jeg skrive om andre?
 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?
 • Etisk standard for innlegg i sosiale medier
 • Hvorfor deler vi budskap med andre?
 • Delinger kan dekke fysiologiske- og trygghetsbehov
 • Delinger kan dekke sosiale behov
 • Delinger dekker behovet for nyheter og sladder
 • Nyheten må appellere til følelsene for å skape en viral effekt
 • Delinger dekker vårt behov for lett underholdning
 • Delinger kan dekke statusbehov og behov for selvrealisering
 • De sosiale mediene skaper vår identitet
 • FIRO (Fundamantal Interpersonal Relation Orientation) teori
 • Kommunikasjonsprosessen avgjør delingfrekvensen
 • Ønskede kommunikasjoneffekter i sosial markedsføring
 • Avsenderens betydning for delingsfrekvensen
 • Gjør det enkelt å dele
 • Belønn og oppfordr til deling
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.