Domene og webhotell fra OnNet.no

Kausalt design
Photo by Julia Koblitz

Hva er et eksperiment?

Et  eksperiment er:

“En undersøkelse hvor en forsker manipulerer og kontrollerer en eller flere uavhengige variabler for å observere hvilken effekt dette har på en avhengige variabel”

Eksperimentets hensikt er å undersøke om manipulasjonen gir den virkningen vi forventer. Metoden brukes derfor når vi ønsker å teste kausaliteten mellom to variabler, dvs. om en uavhengig variabel er avhengig av en avhengig variabel. Av den grunn holder vi alt konstant bortsett fra variabelen vi manipulerer i eksperimentet.

Eksperimentmetoden

Eksperimentmetoden er en datainnsamlingsmetode vi benytter for å samle inn primær data som gjør det mulig for oss å teste om det er en årsakssammenheng mellom to variabler. For eksempel om X er årsaken til Y. Eksperimenter krever at vi benytter et eksperimentell design (Kausalt design).

I et eksperiment har vi en avhengig responsvariabel (avhengig variabel), og en eller flere forklaringsvariabler (uavhengig variabler) som forskeren kan variere. Et godt eksperiment er basert på gode kontrollgrupper, randomisering, og et nødvendig antall replikater (gjentak).

Når vi benytter eksperimentmetoden kan vi aldri bevise noe med 100% sikkerhet. Vi kan bare sannsynliggjøre at X er årsak til Y. Dette gjør vi ved å foreta en regresjonsanalyser e.l. teknikker for å påvise samvariasjon og beregne konfidensintervall o.l. som gjør at vi med ulik sannsynlighet kan slå fast hvor sannsynlig resultatet er, men vi kan aldri garantere noe med 100% sikkerhet.

I virkelighets verden har vi sjelden full kontroll over alle variabler. Av den grunn er det ikke alltid mulig å slå fast om det er en årsakssammenheng mellom den uavhengige og avhengige variabelen i eksperimentet. Spesielt i eksperimenter med mennesker er det vanskelig å utelukke at det ikke finnes en mellomliggende variabel som også kan ha innflytelse på resultat. 

Hva kjennetegner eksperimentmetoden?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss