Eksperimenter og eksperimentmetoden

En aktiv læringsform

Da vi var 1 år gammel lærte vi gjennom prøving og feiling. Fikk vi en sprettball i hendene smakte vi på den, klemte på den og til slutt kastet vi den i veggen bare for å lære den kom i retur og traff oss i nesa med nesten samme kraft. Denne måten å lære på kalles eksperimentering.

Selv om det faller oss svært naturlig har de fleste av oss sluttet å eksperimentere fordi vi har vendt oss til mer passiv læring gjennom å lese eller lytte. Nos reduserer vår evne til utforsking. Selve essensen bak all kreativitet og nyskaping. Eksperimentering er en datainnsamlingsmetoder vi benytter oss av for å samle inn primær data som gjør det mulig å utforske et fenomen eller en sammenheng for å besvare problemstillingen til vårt forskningsprosjekt.

Hva er et eksperiment?

Det grunnleggende formålet med et eksperiment er å undersøke effekter på en avhengig variabel ved å manipulere en uavhengig variabel(er). Et  eksperiment kan definert som:

“En undersøkelse hvor en forsker manipulerer og kontrollerer en eller flere uavhengige variabler og observerer den avhengige variabel”

Et eksperimentelt design benyttes når vi ønsker å teste kausaliteten mellom to variabler, dvs. om en variabel er avhengig av en annen, hvor vi prøver å sikre oss kontroll over de uavhengige forklaringsvariablene.

Hovedforskjellen mellom eksperimentmetoden og de andre metodene, er at eksperimentet blir brukt for å finne årsakssammenhenger mellom variasjon i én variabel (f.eks. produktutforming, pris, reklame o.l) og virkninger på en annen variabel(f.eks. omsetning eller merkekjennskap). Eksperimenter krever derfor et kausalt design.

Eksperimenter brukes mye i markedsforskning når vi har problemstillinger av typen:

  • Hvilken effekt har en tilbuds rabatt på salget ?
  • Hvilken smak og farge foretrekker kundene ?
  • Hvilket produkt foretrekker kundene/ikke – brukerne ?
  • Hvilken annonse vil gi størst salgsøkning ?
  • Hvilken media-mix gir størst dekning i målgruppen ?

Metoden brukes m.a.o. når står ovenfor flere mulige alternativer, og vi ønsker å finne ut hvem av dem som vil gi det beste resultatet. Markedsførere bruker hovedsakelig metoden i forbindelse med testmarkedsføring.

Eksperimentmetoder

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.