Lightspeed webhotell

Det grunnleggende formålet med et eksperiment er å undersøke effekter på en avhengig variabel ved å manipulere en uavhengig variabel(er). Et  eksperiment kan definert som:

“En undersøkelse hvor en forsker manipulerer og kontrollerer en eller flere uavhengige variabler og observerer den avhengige variabel”

Et eksperimentelt design benyttes når vi ønsker å teste kausaliteten mellom to variabler, dvs. om en variabel er avhengig av en annen, hvor vi prøver å sikre oss kontroll over de uavhengige forklaringsvariablene. Hovedforskjellen mellom eksperimentmetoden og de andre metodene, er at eksperimentet blir brukt for å finne årsakssammenhenger mellom variasjon i én variabel (f.eks. produktutforming, pris,reklame o.l) og virkninger på en annen variabel(f.eks. omsetning eller merkekjennskap). Eksperimenter krever derfor et kausalt design.

Ovennevnte årsak gjør at vi bruker eksperimenter i markedsforskning når vi har problemstillinger av typen:

  • Hvilken effekt har en tilbuds rabatt på salget ?
  • Hvilken smak og farge foretrekker kundene ?
  • Hvilket produkt foretrekker kundene/ikke – brukerne ?
  • Hvilken annonse vil gi størst salgsøkning ?
  • Hvilken media-mix gir størst dekning i målgruppen ?

Metoden brukes m.a.o. når står ovenfor flere mulige alternativer, og vi ønsker å finne ut hvem av dem som vil gi det beste resultatet. Markedsførere bruker hovedsakelig metoden i forbindelse med testmarkedsføring.

Eksperimentmetodene

Som en grovsortering kan de ulike eksperimentmetodene grupperes i to hovedgrupper:


Kalibrering av måleinstrument

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg