Domene og webhotell fra OnNet.no

Med lønnsomhetsmål menes:

“Et mål som forteller hvor mye selskapet skal gå i overskudd”

Overskudd beregnes slik:

Inntekter – kostnader = Overskudd

At omsetnings- og vekstmålet støttes opp av et lønnsomhetsmål er ekstremt viktig for å sikre at virksomheten tjener tilstrekkelig med penger til å finansiere sin vekst og tilfredsstille aksjonærenes forventninger til verdistigning. For alle som jobber med ressursforvaltningen er dette også et nøkkeltall, da det angir virksomhetens maksimale tillatte kostnadsnivå.

Kostnadsnivået beregnes slik:

Omsetningsmål – lønnsomhetsmål = Kostnadsmål

RETURN ON INVESTMENT (ROI)

ROI, eller totalrentabilitet, er et rent regnskapsmål. Dette er ett av flere måltall som ser avkastning i forhold til investert kapital.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.