Lightspeed webhotell

Med lønnsomhetsmål menes:

“Et mål som forteller hvor mye selskapet skal gå i overskudd”

Overskudd beregnes slik:

Inntekter – kostnader = Overskudd

At omsetnings- og vekstmålet støttes opp av et lønnsomhetsmål er ekstremt viktig for å sikre at virksomheten tjener tilstrekkelig med penger til å finansiere sin vekst og tilfredsstille aksjonærenes forventninger til verdistigning. For alle som jobber med ressursforvaltningen er dette også et nøkkeltall, da det angir virksomhetens maksimale tillatte kostnadsnivå.

Kostnadsnivået beregnes slik:

Omsetningsmål – lønnsomhetsmål = Kostnadsmål

RETURN ON INVESTMENT (ROI)

ROI, eller totalrentabilitet, er et rent regnskapsmål. Dette er ett av flere måltall som ser avkastning i forhold til investert kapital.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg