Domene og webhotell fra OnNet.no

Internationalisering

Definisjon >> Internasjonalisering

I media omtales globalisering og internasjonlisering som to begreper som omtrent betyr det samme. Selv om det finnes mange likhetstrekk mellom begrepene har de ikke samme betydning. 

Med Internasjonalisering menes:

“Prosessen en virksomhet må gå igjennom for å etablere seg på et internasjonalt marked med et produkt eller tjeneste”

Internasjonalisering skiller seg fra globalisering ved at internasjonalisering kun omfatter prosessen med å etablere en bedrift i et utenlandsk marked med sine produkter eller tjenester, men begrepet globalisering omfatter prosessen med å globalisere alle delene av bedriftens verdikjede og alle prosesser som bringer oss nærmere gjennom å fjerne barrierer i tid, kultur og avstand (landegrenser).

Bedriftens størrelse avgjør internasjonaliseringsprosessen

Når vi snakker om internasjonaliseringsprosessen må vi skille mellom hvordan store, multinasjonale konsern og små og mellomstore bedrifter går frem. Dette fordi det er stor forskjell på hvilke ressurser disse virksomhetene har tilgang til, og dermed også hvilken strategi de kan velge. Siden multinasjonale konsern er mindre aktuelle i norsk sammenheng, tar vi kun for oss internasjonaliseringsprosessen til SMB-er.

Internasjonaliseringsprosessen er for mange små- og mellomstore virksomheter preget av eksperimentering og tilfeldigheter fremfor en analytisk tilnæring.

Lærekurver for internasjonalt engasjement

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss