Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

For å kunne skape verdier kreves det en ulike former for ressurser som blir bearbeidet gjennom en verdiskapningsprosess til et sluttresultat som kundene oppfatter som viktige kundeverdier.

Ressursene virksomheten har til rådighet avgjør videre dens evne til å handle og utfolde seg.

ressurser

Viktige kjennetegn ved ressursene er:

  • Virksomheten består av ett sett med ressurser, prosesser, samhørighetsforhold og relasjoner som tilsammen er et uttrykk for systemet (virksomheten)
  • Ressursene er begrenset og prisen er avhengig av tilbudet og etterspørselen etter ressursen
  • Virksomhetens konkurransekraft er avhengig av virksomhetens ressurser og evner (heterogenitet)
  • Ressurser kan bare delvis flyttes eller kopieres (immobilitet)
  • Konkurransefortrinn stammer fra verdifulle ressurser som ikke lett kan kopieres
  • Viktig å forvalte ressursene slik at de gir mer verdi i fremtiden

Ressurser + evner = Konkurransekraft

Blir ressursene brukt på riktig måte, kan de gi store verdier for virksomheten. Det samme kan virksomhetens samlede evner gi. Med virksomhetens evner menes:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg