Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

For å kunne skape verdier kreves det en ulike former for ressurser som blir bearbeidet gjennom en verdiskapningsprosess til et sluttresultat som kundene oppfatter som viktige kundeverdier. Ressurser er derfor nødvendig for å oppnå konkurransefortrinn og ofte kan ressursen i seg selv, i ubehandlet form, være et konkurransefortrinn i seg selv.

Ressurser = kilden til konkurransefortrinn

Ressursene en virksomhet har er ikke bare avgjørende for hvilke konkurransefortrinn virksomheten er istand til å skape, men de avgjør også virksomhetens evne til å handle og utfolde seg.

ressurser

Viktige kjennetegn ved ressursene er:

  • Virksomheten består av ett sett med ressurser, prosesser, samhørighetsforhold og relasjoner som tilsammen er et uttrykk for systemet (virksomheten)
  • Ressursene er begrenset og prisen er avhengig av tilbudet og etterspørselen etter ressursen
  • Virksomhetens konkurransekraft er avhengig av virksomhetens ressurser og evner (heterogenitet)
  • Ressurser kan bare delvis flyttes eller kopieres (immobilitet)
  • Konkurransefortrinn stammer fra verdifulle ressurser som ikke lett kan kopieres
  • Viktig å forvalte ressursene slik at de gir mer verdi i fremtiden

Evner = omgjør ressursen til verdier

For å gjøre om ressursene virksomheten har til rådighet til kunde- og eierverdier må de omdannes til et verditilbud gjennom en verdiskapningsprosess. Noe som krever at virksomheten har ulike evner.

Med evner menes virksomhetens dyktighet til å koordinere og utnytte sine ressurser på en verdiskapende og effektiv måte. Disse evnene ligger i virksomhetens organisasjonskultur, organisasjonsstruktur, rutiner, prosedyrer og regler, det vil si måten de leder sine interne prosesser på for å nå organisasjonens mål.

Ressurser + evner = Konkurransekraft

Blir ressursene brukt på riktig måte, kan de gi store verdier for en virksomhet. Det samme kan virksomhetens samlede evner gi. Med virksomhetens evner menes:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss