Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 9 av 16 artikler om Kalkulasjon

    Denne artikkelen er del 11 av 19 artikler om Kostander

Kostnadoptimal produksjonsmengde er den:

produksjonsmengden som gir en virksomhet de laveste kostnadene per enhet

Kostnadoptimal produksjonsmengde vil derfor alltid være minimumspunktet for SEK (Sum enhetskostnader) i en dekningspunkt analyse.  Fremstilt grafisk vil kostnadoptimal produksjonsmengde alltid være skjæringspunktet hvor DEK (differanse enhetskostnad) er lik SEK.

Av figuren over ser du at kurven for DEK skjærer kurven for SEK i dens minimum. Dette er ingen tilfeldighet. For så lenge DEK ligger lavere enn VEK, vil de sistnevnte kostnadene måtte synke. DEK er jo som du allerede vet definert som kostnadsøkning p.r. enhet, og så lenge økningen er lavere enn det totale gjennomsnittet (VEK), må det nye gjennomsnittet  – inkl. tillegget bli lavere.

Når tillegget (DEK) er likt med gjennomsnittet (VEK), vil VEK-kurven slutte å synke. Den har nådd sitt minimum. Når så tillegget (DEK) blir større enn VEK, vil kurven for VEK bli trukket oppover.

Resonnementet blir det samme hvis vi hadde sett på sammenhengen mellom DEK og SEK, forutsatt at man ikke har sprangvise faste kostnader.

Vi kan dermed konkludere med at kurven for DEK vil skjære kurvene for VEK og SEK i deres minimum.

Minimum for SEK vil alltid være den produksjonsmengden som påfører bedriften de laveste kostnadene p.r. enhet. Denne produksjons-mengden har derfor fått navnet Kostnadoptimal produksjonsmengde. Fremstiller vi kostnadene grafisk vil kostnadoptimal produksjonsmengde være skjæringspunktet hvor DEK er lik SEK.

Kostnadoptimal produksjonsmengde:       SEK = DEK

Fremstilles dette diagrammet grafisk ved hjelp av de totale kostnadene (STK, DK) er kostnadoptimal det punktet hvor en rette linjen fra origo tangerer STK.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kalkulasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << BidragsmetodenVinningsoptimal mengde (vinningsoptimum) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Priskalkulasjon : Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Selvkost og selvkostmetoden
 • Divisjonskalkulasjon etter selvkostprinsippet
 • Ekvivalenskalkulasjon
 • Bidragsmetoden
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)
 • Target Return Prising (Målretur prising)
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter
 • Kalkulasjon i servicebedrifter
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-kalkulasjon)
 • Tidsdreven aktivitetsbasert kalkulasjon (TDABC)
 • Etikkorientert prissetting
 • Du leser nå artikkelserien: Kostander

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << TransaksjonskostnaderKalkulatorisk kostnader >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Kostnad – utgift – utbetaling
 • Faste kostnader
 • Variable kostnader
 • Direkte- og indirekte kostnader
 • Kostnadsfordeling
 • Bedriftens totale kostnader
 • Kjerne-, støtte- og styringskostnader
 • Materiellkostnader (varekostnader)
 • Grensekostnad og differansekostnad
 • Transaksjonskostnader
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulatorisk kostnader
 • Kalkulatoriske renter
 • Kalkulatoriske avskrivninger
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • Sunn kostnadstruktur – hemmeligheten bak enhver suksess
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Hvordan redusere kostnadene?