Kostnadoptimal produksjonsmengde


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 9 av 13 artikler om Kalkulasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler om Kostander
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Kostnadoptimal produksjonsmengde er den:

produksjonsmengden som gir en virksomhet de laveste kostnadene per enhet

Kostnadoptimal produksjonsmengde vil derfor alltid være minimumspunktet for SEK (Sum enhetskostnader) i en dekningspunkt analyse.  Fremstilt grafisk vil kostnadoptimal produksjonsmengde alltid være skjæringspunktet hvor DEK (differanse enhetskostnad) er lik SEK.

Av figuren over ser du at kurven for DEK skjærer kurven for SEK i dens minimum. Dette er ingen tilfeldighet. For så lenge DEK ligger lavere enn VEK, vil de sistnevnte kostnadene måtte synke. DEK er jo som du allerede vet definert som kostnadsøkning p.r. enhet, og så lenge økningen er lavere enn det totale gjennomsnittet (VEK), må det nye gjennomsnittet  – inkl. tillegget bli lavere.

Når tillegget (DEK) er likt med gjennomsnittet (VEK), vil VEK-kurven slutte å synke. Den har nådd sitt minimum. Når så tillegget (DEK) blir større enn VEK, vil kurven for VEK bli trukket oppover.

Resonnementet blir det samme hvis vi hadde sett på sammenhengen mellom DEK og SEK, forutsatt at man ikke har sprangvise faste kostnader.

Vi kan dermed konkludere med at kurven for DEK vil skjære kurvene for VEK og SEK i deres minimum.

Minimum for SEK vil alltid være den produksjonsmengden som påfører bedriften de laveste kostnadene p.r. enhet. Denne produksjons-mengden har derfor fått navnet Kostnadoptimal produksjonsmengde. Fremstiller vi kostnadene grafisk vil kostnadoptimal produksjonsmengde være skjæringspunktet hvor DEK er lik SEK.

Kostnadoptimal produksjonsmengde:       SEK = DEK

Fremstilles dette diagrammet grafisk ved hjelp av de totale kostnadene (STK, DK) er kostnadoptimal det punktet hvor en rette linjen fra origo tangerer STK.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kalkulasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << BidragskalkulasjonVinningsoptimal produksjonsmengde >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Divisjonskalkulasjon etter selvkostprinsippet
 • Ekvivalenskalkulasjon
 • Tilleggskalkulasjon etter selvkostkalkulasjon
 • Bidragskalkulasjon
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Vinningsoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter
 • Kalkulasjon i servicebedrifter
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (Activity Based Costing)
 • Du leser nå artikkelserien: Kostander

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << TransaksjonskostnaderKalkulatorisk kostnader >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Kostnad – utgift – utbetaling
 • Faste kostnader
 • Variable kostnader
 • Direkte- og indirekte kostnader
 • Kostnadsfordeling
 • Bedriftens totale kostnader
 • Materiellkostnader (varekostnader)
 • Grensekostnad og differansekostnad
 • Transaksjonskostnader
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulatorisk kostnader
 • Kalkulatoriske renter
 • Kalkulatoriske avskrivninger
 • Sunn kostnadstruktur – hemmeligheten bak enhver suksess
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse