Domene og webhotell fra OnNet.no

I prinsippet er det to veier å gå når man skal bygge opp et budsjett:

  1. Buil-up metoden
  2. Break-down metoden

Build – up metoden

Den ene er å starte nedenfra og arbeide seg oppover – fra detaljene til helheten. Man tar utgangspunkt i detaljbudsjettene, som så slås sammen til totale funksjonsbudsjetter, som igjen sammendras til bedriftens totale budsjett. Dette framgangsmåten kalles gjerne build-up metoden.

Break – down metoden

Den andre metoden kalles break – down metoden. Utgangspunktet er da et totalbudsjett for kostnader og inntekter som “brytes ned” på de enkelte delbudsjettene. Hver underleder får da en bestemt økonomisk ramme, som med visse forutsetninger setter grenser for vedkommendes disposisjoner. Denne metoden gir god oversikt på et tidlig stadium i busjetteringsprosessen. Den gir også ledelsen muligheter for å sette et “tak” på kostnadsutviklingen og dermed presse de enkelte ledere til rasjonalisering av driften. Metoden innebærer en viss risiko for å bli preget av skjønn, uten den nødvendige tilpassint til den virkelige situasjonen.

Det beste resultatet for man ved å arbeide med begge metodene, og bruke den ene som kontrollgrunnlag for den andre.

7 måter å angripe budsjetteringen på 

Utformingen av budsjettet spiller en viktig rolle med tanke på budsjettets funksjon som styringsverktøy. I sin bok Regnskap og budsjett i staten – en innføring beskriver Mellemvik, Gårseth-Nesbakk og Mauland (2010) sju forskjellige framgangsmåter for å utforme et budsjett:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.