Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en leiemodell?

Leiemodeller er en fellesbetegnelse for alle inntektsmodeller hvor kunden ikke kjøper, men leier eiendomsretten til et produkt fra virksomheten.

Selv om leiemodellene også har vært vanlig i den tradisjonelle økonomien i flere tiår, har disse inntektsmodellene nå fått en ny “vår” i takt med overgangen til digitaliserte produkter og verdikjeder.

Hva skiller leiemodellene fra kjøpemodellene?

Leiemodellene skiller seg fra kjøpemodellene ved at kunden aldri overtar produktet eller tjenestens eiendomsrett. De leier kun en rett til å bruke produktet eller tjenesten etter nærmere regler. 

For kunden betyr dette at de ikke trenger å ta noen økonomisk risiko. Går nye i stykker er det selgeren som må reparere skaden, kreves det en oppgradering er også dette selgerens ansvar, det samme gjelder gjerne også for nye modeller. 

Ulempen for kunden er selvfølgelig at de aldri overtar eiendomsretten. De har bare en rett til å bruke verditilbudet så lenge de betaler selgeren for å gjøre det. Slutter de å betale mister de også retten til å disponere eller bruke produktet. Stiger produktet i verdi, får de heller ikke noe av verdistigningen. Den beholder selgeren kunden leier av. 

Først lønnsom når kundemassen når kritisk masse

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.