agenturer.no

    Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler om Gründerskolen

La oss starte med den første fasen i etableringsprosessen som er fasen som leder frem til at du tar en endelig beslutning om du skal gjennomføre ideen eller ikke.

Denne ide og beslutningsfasen som leder frem til planleggingsfasen hvor du starter planleggingen av etableringen av eget selskap kan visualiseres slik:

Denne fasen kan deles opp i to del-faser:

 1. Reasearch fasen – fasen for å finne ut om du har en forretningside som er gjennomførbar.
 2. Beslutningsfasen – fasen hvor du finner ut hva dette vil koste og om du er villig til å ta en beslutning om å si opp jobben for å satse på denne forretningsideen på fulltid.

Reasearch fasen

Reasearch fasen består av:

Idéfasen

Idefasen starter med at du får en god forretningside som du ønsker å realisere fordi du er 100% sikker på at det er et enormt stort markedsbehov for et produkt, tjeneste eller system som gjør akkurat det du tenker på og som har de unike egenskapene og fordelene du forestiller deg.

Denne  fasen avsluttes med at du velger å gjennomføre en pilotundersøkelse.

Pilotundersøkelse

Pilotundersøkelse er en liten forundersøkelse i form av en skrivebordundersøkelsehvor du innhenter sekundærdata om det finnes et slikt tilbud idag eller ikke, hvor stort markedsbehovet er, konkurransesituasjonen, kjøpvilligheten, hvilke lover og regler som gjelder o.l. faktorer du lurer på.

Dette vil i praksis være en situasjonsanalyse av alle forholdene i markedssystemet som vil kunne ha interesse av å påvirke forretningsideens eksistens og vekst. Jeg anbefaler her at du følger den generelle modellen for situasjonsanalyser som jeg har beskrevet i artikkelserien “Situasjonsanalyse“. Den forteller deg alt du trenger å vite om situasjonsanalyser.

Følg så denne skrivebordundersøkelsen opp med en eller flere feltundersøkelse for å komplimentere dataene som ikke lot seg samle inn i form av sekundærdata for å skaffe deg et så komplett bilde av beslutningssituasjonen som mulig.

De mest sentrale spørsmålene denne pilotundersøkelsen må gi svar på er:

 • Er dette en ny unik forretningside eller har andre allerede gjort dette før deg?
 • Hvis andre har gjort dette før deg. Hvordan har det gått for dem, og hvordan skiller din forretningside seg fra deres?
 • Hva vil det koste deg sånn noenlunde å realisere denne forretningsideen på billigst mulig måte?
 • Hvilken kompetanse kreves for å realisere forretningsideen?
 • Hvordan kan du skaffe kapitalen og kompetansen som kreves for å realisere forretningsideen?
 • Hvilke kunder satser du på og hvor stort er markedet totalt sett?
 • Hvordan vil dette markedet utvikle seg de neste 5-10 årene?
 • Hvem vil være dine konkurrenter og hvor stor er konkurranseintensiteten i dette markedet?
 • Hvordan vil konkurrentene mest sannsynlig svare hvis du lanserer din planlagte forretningside?
 • Hvilke lover og regler gjelder, og hvordan vil disse kunne påvirke din forretningside?
 • Hvilken forretningsmodell er den  mest hensiktsmessige for din forretningside?
 • Hva mener markedet, det vil si dine potensielle kunder, om din forretningside?
 • Hvilke kundeverdier tilfører din forretningside kundene i forhold til konkurrentene?
 • Hvor viktige er disse kundeverdiene for forretningsideens potensielle kunder?
 • Har forretningsideen noen unike egenskaper og fordeler å tilby kundene i forhold til konkurrentene?
 • Hvilken kompetanse vil denne ideen kreve, hvilken har du og hvordan skal du klare å skaffe den manglende?

Prototype

Viser pilotundersøkelsen at det er et stort markedsbehov for forretningsideen din, at det ikke finnes noen lover og regler som gjør den umulig, samtidig som kundene er villige til å bruke penger på å kjøpe tilbudet ditt for å få dekt det behovet eller løst det problemet som tilbudet ditt dekker eller løser, trenger du en prototype.

En prototype er en fult virkende modell av produktet, systemet eller tjenesten du ønsker å skape, slik den vil virke og bli oppfattet av kunden i kjøps- og bruks øyeblikket.

Det hjelper lite å ha en god ide som det er et stort behov for hvis du ikke vet hvordan du skal lage det. Prototypens funksjon er å utvikle en fult virkende modell som beviser ovenfor deg selv og alle investorene du må presentere ideen til for å skaffe kapitalen du trenger for å realisere ideen at den virker og er gjennomførbar innenfor de økonomiske og tids rammene som er satt.

Forretningsmodell

Går også fasen med å utvikle en prototype bra, må du bestemme deg for hvilken forretningsmodell du skal velge. Selv de beste ideene feiler hvis de ikke klarer å finne en lønnsom forretningsmodell som passer til forretningsideen deres. Bruk derfor god tid på denne beslutningen.

Mens forretningsideen din forteller hva som er unikt ved tilbudet ditt, forteller forretningsmodellen hvordan du har tenkt å tjene penger på forretningsideen.

Ikke sjelden mislykkes spesielt digitale forretningsideer fordi grunderne ikke klarer å finne en lønnsom forretningsmodell til forretningsideen sin. Gå ikke i samme fellen du også.

Beslutningsfasen

Beslutningsfasen omfatter:

Prognoser, kalkyler og budsjetter

Når du har valgt forretningsmodell er neste utfordring å lage noen enkle prognoser som viser hvordan du tror markedet og etterspørselen etter ditt tilbud vil utvikle seg de neste 3 årene. Dette gir deg noen ideer om potensielle inntekter. 

Lag så noen kalkyler hvor du prøver å beregne hva det vil koste å gjennomføre ideen og hvor lang tid det vil ta før du vil tjene penger. Hvor ligger break-even (nullpunktomsetningen) i antall salg, kunder og kroner? Før du vet dette er det umulig å treffe noen beslutning om du skal gå videre med ideen eller ikke.

Familie fasen

Hva sier familien? Er de villig til å ikke se deg og ofte alt av tid og penger på ideen din? Uten deres støtte er det umulig for deg å gå videre med ideen. Her gjelder det for deg å virkelig gjøre familien klar over hva dette i praksis vil si for dem, hvor lite de kan risikere å se deg, hvor opptatt og bekymret du vil være for firmaet ditt, hvor lite penger de vil ha osv. Det er her bedre å overdrive for å få dem til å forstå istedenfor å pynte på virkeligheten og miste deres støtte når du virkelig trenger den i tøffe stunder senere. Hva med deg selv? Er du villig til å ofre det som kreves for å starte en virksomhet som skal realisere forretningsideen. 

ROS analyse

Til slutt trenger du en skikkelig risiko- og konsekvensanalyse som viser deg hvilken risiko du tar og hva som vil bli konsekvensene hvis du prøver å gjennomføre denne forretningsideen og mislykkes. Lag gjerne er et “Worst case”, “Normal case” og “Best case” scenario.

Beslutningen

Når risiko- og konsekvensanalysen er gjennomført er det på tide å ta den endelige beslutningen. Skal du slutte jobben, satse alle sparepengen og begynne å jobbe heltid med denne forretningsideen?

Å starte ny virksomhet er ingen dans på roser og krever din fulle oppmerksomhet 24 timer i døgnet i mange år fremover. Noe som går utover såvel familielivet som det sosiale livet. Spørsmålet du må stille deg selv er om du er villig til å ofre dette for å prøve å realisere en forretningside som statistisk sett har maksimalt 20% sjanse for å lykkes.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Etableringsprosessen til en entreprenør/grunderEtableringsprosessen: Fase 2 – Fra planlegging til etablering >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gründer / Entreprenør
 • Gründerskolen
 • Før du starter entreprenør/grunderprosessen
 • Suksesskriterier for en entreprenør/grunder
 • Etableringsprosessen til en entreprenør/grunder
 • Etableringsprosessen: Fase 1 – Fra ide til beslutning
 • Etableringsprosessen: Fase 2 – Fra planlegging til etablering
 • Etableringsprosessen: Fase 3 – Fra registrering til lansering av selskapet
 • Innovasjonsmodell
 • Idéfasen
 • Research fasen
 • Beslutningsfasen – skal vi gå videre med ideen eller ikke?
 • Planleggingsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Kapitaliseringsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet