Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler om Gründerskolen

La oss starte med den første fasen i etableringsprosessen som er fasen som leder frem til at du tar en endelig beslutning om du skal gjennomføre ideen eller ikke.

Denne ide og beslutningsfasen som leder frem til planleggingsfasen hvor du starter planleggingen av etableringen av eget selskap kan visualiseres slik:

Denne fasen kan deles opp i tre del-faser:

 1. Idefasen – fasen som leder frem til forretningsideen innovasjonen og bedriften skal bygge på.
 2. Reasearch fasen – fasen for å finne ut om du har en forretningside som er gjennomførbar.
 3. Beslutningsfasen – fasen hvor du finner ut hva dette vil koste og om du er villig til å ta en beslutning om å si opp jobben for å satse på denne forretningsideen på fulltid.

Idéfasen

Idefasen starter med at du får en god forretningside som du ønsker å realisere fordi du er 100% sikker på at det er et enormt stort markedsbehov for et produkt, tjeneste eller system som gjør akkurat det du tenker på og som har de unike egenskapene og fordelene du forestiller deg. Denne  fasen avsluttes med at du velger å gjennomføre en pilotundersøkelse.

Reasearch fasen

Research fasen går ut på å sjekke om forretningsideen er gjennomførbar innenfor de rammebetingelsene entreprenøren må holde seg innenfor m.h.t. egen kompetanse, kapital og markedets behov.

Beslutningsfasen

Beslutningsfasen går ut på å vurdere resultatene fra research fasen for å avgjøre om man skal gå videre med forretningsideen eller ikke. Beslutningsfasen omfatter:

Prognoser, kalkyler og budsjetter

Når du har valgt forretningsmodell er neste utfordring å lage noen enkle prognoser som viser hvordan du tror markedet og etterspørselen etter ditt tilbud vil utvikle seg de neste 3 årene. Dette gir deg noen ideer om potensielle inntekter. 

Lag så noen kalkyler hvor du prøver å beregne hva det vil koste å gjennomføre ideen og hvor lang tid det vil ta før du vil tjene penger. Hvor ligger break-even (nullpunktomsetningen) i antall salg, kunder og kroner? Før du vet dette er det umulig å treffe noen beslutning om du skal gå videre med ideen eller ikke.

Familie fasen

Hva sier familien? Er de villig til å ikke se deg og ofte alt av tid og penger på ideen din? Uten deres støtte er det umulig for deg å gå videre med ideen. Her gjelder det for deg å virkelig gjøre familien klar over hva dette i praksis vil si for dem, hvor lite de kan risikere å se deg, hvor opptatt og bekymret du vil være for firmaet ditt, hvor lite penger de vil ha osv. Det er her bedre å overdrive for å få dem til å forstå istedenfor å pynte på virkeligheten og miste deres støtte når du virkelig trenger den i tøffe stunder senere. Hva med deg selv? Er du villig til å ofre det som kreves for å starte en virksomhet som skal realisere forretningsideen. 

ROS analyse

Til slutt trenger du en skikkelig risiko- og konsekvensanalyse som viser deg hvilken risiko du tar og hva som vil bli konsekvensene hvis du prøver å gjennomføre denne forretningsideen og mislykkes. Lag gjerne er et “Worst case”, “Normal case” og “Best case” scenario.

Beslutningen

Når risiko- og konsekvensanalysen er gjennomført er det på tide å ta den endelige beslutningen. Skal du slutte jobben, satse alle sparepengen og begynne å jobbe heltid med denne forretningsideen?

Å starte ny virksomhet er ingen dans på roser og krever din fulle oppmerksomhet 24 timer i døgnet i mange år fremover. Noe som går utover såvel familielivet som det sosiale livet. Spørsmålet du må stille deg selv er om du er villig til å ofre dette for å prøve å realisere en forretningside som statistisk sett har maksimalt 20% sjanse for å lykkes.

Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Lean – StartupIdéfasen til entreprenøren >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Entreprenørskap
 • Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller
 • Seriegründer / serieentreprenør
 • Entreprenør egenskaper (ferdigheter og evner)
 • Hvorfor ønsker du å bli en entreprenør og forstår du risikoen du tar?
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Effectuation eller Causation tilnærming?
 • Entreprenørprosessen
 • Lean – Startup
 • Fra ide til beslutning
 • Idéfasen til entreprenøren
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Konsept og konsepttest
 • Innovasjonen og entreprenørens research fase
 • Beslutningsfasen til entreprenøren
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.