Domene og webhotell fra OnNet.no

normalfordeling-eksempel

Når utvalget skal beskrives, vil det alltid være interessant å vite om det finnes skjevheter i utvalget. Spesielt gjelder dette hvis man ønsker å generalisere resultatene til å gjelde hele populasjonen.

For å kunne utføre statisktiske beregninger som baserer seg på en normalfordeling, må det ikke være store skjevheter i stikkprøven for at resultatet skal være pålitelig og gyldig. Vis derfor hvordan sammensatt, slik at lesern av analysen kan danne seg et bilde av hvilke skjevheter som eventuelt finnes i stikkprøvene.

For å kunne bruke en normalfordeling skal utvalge helst være symetrisk fordelt. Det vil si at avstanden mellom og  skal være lik avstanden mellom og .

De fleste utvalg vil imidlertid være enten være høyre- eller venstre skjevt. Det som varierer er graden av skjevhet. Utvalgsskjevheter best illustreres i et plott.

Høyreskjev fordeling

Symetrisk fordeling

Venstreskjev fordeling

Skjevhet = et mål for usymmetri

Skjevheten i et utvalg regnes ut med følgende formel:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.