Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

normalfordeling-eksempel

Når utvalget skal beskrives, vil det alltid være interessant å vite om det finnes skjevheter i utvalget. Spesielt gjelder dette hvis man ønsker å generalisere resultatene til å gjelde hele populasjonen.

For å kunne utføre statisktiske beregninger som baserer seg på en normalfordeling, må det ikke være store skjevheter i stikkprøven for at resultatet skal være pålitelig og gyldig. Vis derfor hvordan sammensatt, slik at lesern av analysen kan danne seg et bilde av hvilke skjevheter som eventuelt finnes i stikkprøvene.

For å kunne bruke en normalfordeling skal utvalge helst være symetrisk fordelt. Det vil si at avstanden mellom og  skal være lik avstanden mellom og .

De fleste utvalg vil imidlertid være enten være høyre- eller venstre skjevt. Det som varierer er graden av skjevhet. Utvalgsskjevheter best illustreres i et plott.

Høyreskjev fordeling


Symetrisk fordeling

Venstreskjev fordeling

Skjevhet = et mål for usymmetri

Skjevheten i et utvalg regnes ut med følgende formel:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss