Domene og webhotell fra OnNet.no

For å gi et raskt overblikk over hvordan gruppehjernen, også kalt møtehjernen, ofte vil fungere i et møte, gjengis under en del fellestendenser som ofte styrer og påvirker gruppehjernen i ethvert møtet.

Kognitiv dissonans

Folk misliker uoverensstemmelser og vil derfor forsøke å eliminere dem. Kognitiv dissonans er den mentale konflikten som oppstår når tro og antagelser blir motsagt av ny informasjon fra andre. Uroen eller spenningen som slike konflikter (dissonansen) utløser hos den enkelte møtedeltakerne vil de prøve å linde ved hjelp av ulike defensive handlemåter.

For å beskytte sine forutinntatte meninger har de en tendens til å avviser, bortforklarer eller unngår den nye informasjonen som presenteres. Forskning viser at folk har en tendens til å unngå informasjon som bryter med deres eksisterende meninger og kunnskaper, samtidig som de har en tendens til å ta til seg stimuli som styrker og bygger opp under deres forutinntatte syn.

For å unngå kognitiv dissonans er det derfor påkrevd at du på forhånd vet hvilke meninger og kunnskaper møtedeltakerne har, slik at du kan unngå å komme med uttalelser som bryter med deltakernes forutinntatte syn. Er du i tvil om hva møtedeltakerne mener om viktige forhold, bør dette kartlegges under behovsanalysen for å unngå kognitiv dissonans.

Avsporing fra oppgaven

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.