Domene og webhotell fra OnNet.no

Sammenhengen mellom psykososiale jobbkarakteristikker og sykefravær

JD-R-modellen forklarer sammenhengen mellom psykososiale jobbkarakteristikker og sykefravær. Grunnleggende for modellen er antakelsen om at ethvert yrke er assosiert med ulike risikofaktorer relatert til jobbstress, og at disse faktorene videre kan klassifiseres i to kategorier; jobbkrav og jobbressurser (Bakker & Demerouti, 2007).

JD-R-modellen er en heuristisk modell som spesifiserer hvordan nettopp jobbkrav og jobbressurser kan produsere både utbrenthet og jobbengasjement (Schaufeli et al., 2009).

Jobbkrav

Jobbkrav referer til de fysiske, psykologiske, sosiale eller organisatoriske aspektene ved
jobben. Disse krever vedvarende fysisk og/eller psykologisk innsats. Eksempler på jobbkrav er arbeidsmengde, emosjonelle krav og arbeid-hjem-balansen (Schaufeli et al., 2009).

Likevel er ikke jobbkrav nødvendigvis negativt (Schaufeli et al., 2009). Podsakoff, LePine og LePine (2007) fant i en metaanalyse at man kan skille mellom:

  • hindrende stressorer
  • utfordrende stressorer.

Hindrende stressorer viste et dysfunksjonelt forhold til kriteriene, ved å være negativt assosiert med jobbtilfredshet og forpliktelse til organisasjonen, og positivt assosiert med intensjon for gjennomtrekk, faktisk gjennomtrekk samt tilbaketrekkende atferd.

Utfordrende stressorer viste det motsatte, og hadde et positivt forhold til jobbtilfredshet og forpliktelse til organisasjonen, og et negativt forhold til intensjon for gjennomtrekk og faktisk gjennomtrekk (Podsakoff et al., 2007). Samtidig som jobbkrav ikke alltid er negative, kan de oppleves som negative jobbstressorer når det å møte kravene krever vedvarende høy innsats fra den ansatte (Meijman & Mulder, 1998).

Jobbressurser

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.