Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en fremdriftsplan ?

Alle prosjekter trenger en fremdriftsplan som:

  • forteller hvor lang tid hver enkelt oppgave og aktivitet (arbeidspakke) i prosjektet vil ta å utføre. Tiden regnes i antall arbeidstimer.
  • forteller hvordan arbeidspakkene (oppgavene og aktivitetene) er plassert i forhold til hverandre.
  • angir en definert startdato som forteller når arbeidet skal starte
  • har en sluttdato som forteller når jobben skal være ferdigstilt

Fremdriftsplanens formål

Fremdriftsplanen er en tidsplan prosjektleder lager i prosjektplanleggingen. Fremdriftsplanen er også et viktig styringsdokument for prosjekteier og prosjektleder, da fremdriftsplanen brukes for å kontrollere og evaluere prosjektets fremdrift i forhold til fremdriftsplanen for å avgjøre om prosjektet ligger foran, i rute eller etter prognosen for ferdigstillelse. Dette gjør vi jevnlig i alle fasene av prosjektet og på flere nivåer hvis prosjektet er stort, komplisert og involverer mange personer og oppgaver som skal gjøres samtidig.

Fremdriftmålingen gir oss en oversikten viser medgått tid på prosjektet, sammenlignet med budsjetterte antall timer og gir oss dermed kontroll over timeforbruk og påløpte kostnader i prosjektet vi styrer.

Forbedringspotensiale

Måling av fremdrift gir oss også verdifull informasjon om prosjektets flyt og effektiviteten. Fremdrift, timeforbruk og avvik synliggjør flaskehalser og ineffektive prosesser. Denne informasjonen bruker vi til å iverksette forbedringstiltak hvor dette trengs og lage en mer strømlinjeformet prosjektflyt. Ved hjelp av fremdriftsplanen kan vi også måle effekten av forbedringene og endringene vi gjør underveis.

Break down eller build up

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.