Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 23 av 39 artikler om Ledelsestiler

Den koordinerende lederstilen er en lederstil hvor lederen anser sin viktigste oppgave som å koordinerer og samordner medarbeiderne. Dette er en typisk lederstil for mellomledere som har ansvaret for å koordinere innsatsen til flere avdelinger til et felles sluttresultat. 

Uten koordinering av innsatsen til de enkelte til et felles sluttresultat er det umulig å skape noe som helst i en virksomhet. Koordinering av enkeltinnsatsen til en større helhet er derfor alltid nødvendig i en eller annen form. Ledelsestilen er derfor også en lederstil enhver leder må innta for å få få tingene til å fungere som et større system.

En god koordinator må praktisere strukturell ledelse for for å sikre at alle følger et fastsatt system som sikrer forutsigbarhet for alle og sørger for en logisk og rasjonell arbeidsprosess. Et system bestående av en fastsatt struktur, prosessbeskrivelse og -kart, ansvarsfordeling, rutiner, regler, prosedyrer og standarder som skal følges.

For å sørge for et fleksibelt system som er istand til å fange opp avvikene fra standarden og den menneskelige faktoren i arbeidet som gjøres kan den koordinerende lederen ikke bare lene seg mot strukturell ledelse, da for mye struktur gjør systemet lite fleksibelt. Den strukturelle ledelsen må kombineres med human-resource og politisk ledelse for å skape et fleksibelt system om er istand til å håndtere eventuelle forhandlinger, konflikter og interessekonflikter som måtte kunne oppstå.

En god koordinator må derfor være en god diplomat som er istand til å se situasjonen fra alle parters ståsted for å prøve å få dem til å finne en felles grunn for å ivareta felles interesser innenfor det handlingsrommet systemet tillater.

Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Den høypresterende (pacesettende) stilenSpesialist lederstil >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Ledelsestilenes historiske utvikling
 • Great Man teori
 • Teori X og Teori Y
 • Lederegenskaper
 • Ledelsesrutenettet
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Sti-mål ledelse (Path Goal Theory)
 • Beredskapsteori (Contingency theory)
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Makt og ledelse
 • La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership)
 • Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstil
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource leder (HR leder)
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?
 • Etisk ledelse
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.