Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

    Denne artikkelen er del 23 av 39 artikler om Ledelsestiler

agenturer.no

Den koordinerende lederstilen er en lederstil hvor lederen anser sin viktigste oppgave som å koordinerer og samordner medarbeiderne. Dette er en typisk lederstil for mellomledere som har ansvaret for å koordinere innsatsen til flere avdelinger til et felles sluttresultat. 

Uten koordinering av innsatsen til de enkelte til et felles sluttresultat er det umulig å skape noe som helst i en virksomhet. Koordinering av enkeltinnsatsen til en større helhet er derfor alltid nødvendig i en eller annen form. Ledelsestilen er derfor også en lederstil enhver leder må innta for å få få tingene til å fungere som et større system.

En god koordinator må praktisere strukturell ledelse for for å sikre at alle følger et fastsatt system som sikrer forutsigbarhet for alle og sørger for en logisk og rasjonell arbeidsprosess. Et system bestående av en fastsatt struktur, prosessbeskrivelse og -kart, ansvarsfordeling, rutiner, regler, prosedyrer og standarder som skal følges.

For å sørge for et fleksibelt system som er istand til å fange opp avvikene fra standarden og den menneskelige faktoren i arbeidet som gjøres kan den koordinerende lederen ikke bare lene seg mot strukturell ledelse, da for mye struktur gjør systemet lite fleksibelt. Den strukturelle ledelsen må kombineres med human-resource og politisk ledelse for å skape et fleksibelt system om er istand til å håndtere eventuelle forhandlinger, konflikter og interessekonflikter som måtte kunne oppstå.

En god koordinator må derfor være en god diplomat som er istand til å se situasjonen fra alle parters ståsted for å prøve å få dem til å finne en felles grunn for å ivareta felles interesser innenfor det handlingsrommet systemet tillater.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Den høypresterende (pacesettende) stilenSpesialist lederstilen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Ledelsestilenes historiske utvikling
 • Great Man teorien
 • Teori X og Teori Y – en grunnleggende ledelsesteori
 • Lederegenskaper
 • Ledelsesrutenettet
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Lederstilmodell
 • Makt
 • La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership)
 • Gründer eller Entreprenør
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstilen
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource leder (HR leder)
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?
 • Etisk ledelse