Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Skjønn brukes i mange sammenheng og betyr at noe ikke er vitenskapelig bevist. Spørsmålet blir da hvilken verdi vi kan tillegge kunnskap og beslutninger som er fremkommet ved bruk av skjønn.

Innen etikken står våre handlinger sentralt. Aristoteles sier i denne sammenheng at utøvelse av skjønn er en en etisk handling. For å kunne utøve skjønn i sosialt arbeid må sosialarbeideren og beslutningstakeren være i besittelse av moralsk dyd, mener Aristoteles.

Dyd

Det å ha moralsk dyd omhandler ifølge Aristoteles, å være et godt menneske, det vil si å strebe mot eller ønske den samme handlingen som den kloke i samme situasjon ville ha gjort (referert i Stigen, 1996).

Begrepet phronesis omhandler som vi har vært inne på, å kunne handle på en forstandig måte, der det samtidig vurderes hva som er moralsk fornuftig å gjøre. Det innebærer at vi for eksempel ikke bare bør ta valg ut i fra spesielle lover eller generelle regler, men at urderingene og valgene vi foretar oss også må omhandle hva som er fornuftig å gjøre i en bestemt situasjon.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.