Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det laveste forvaltningsnivået i Norge er kommunesektoren, men en stor del av den offentlige forvaltningen skjer på dette nivået. Få land har så mange kommuner pr. innbygger som Norge. Vi kan derfor si at Norge, med sine 435 kommuner, er et kommunalisert samfunn, i betydningen av at samfunnet er preget av kommunal virksomhet.

Kommunene produserer og iverksetter offentlige tjenester, samtidig som de er et fullverdig politisk administrativt nivå. Selv om kommunene og fylkeskommunene baserer sin virksomhet på avledet statsmakt, er de likevel rettssubjekt, og ikke en del av den hierarkisk oppbygde statlige forvaltning. Det er derfor ingen direkte kommandolinjer verken fra regjeringen eller Stortinget til kommunene, selv om staten kan styre kommunene gjennom økonomiske virkemidler, påbud og kontroll.

Hvorfor inkludere kommunal sektor i situasjonsanalysen?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss