Domene og webhotell fra OnNet.no

Resultatmål

Møteinnkallelse

For at et møte skal kunne oppstå og beslutte noe må alle som har interesse og beslutningsmyndighet i en sak delta på møte. For å få dem til å delta må de vite om møte, og når og hvor møte skal avholdes. For at møte skal kunne treffe noen endelige beslutninger må de i tillegg vite hva møte dreier seg om (agenda), slik at de har muligheten til å forbedrede seg til møte. For å få dette til sender vi ut en møteinnkallelse. En møteinnkallelse er en muntlig eller skriftlig invitasjon til et møte, med informasjon om tid, sted, formål og agenda for møte.

Hvem sender ut møteinnkallelsen?

Møteinnkallelsen sendes ut av den som ønsker å kalle inn til møte eller via den som har fått fullmakt til å sende ut møteinnkallelsen. Den som sender ut møteinnkallelsen kaller vi for møteleder, tilrettelegger eller møteinnkaller, avhengig av hvilke møterolle den som innkaller møte har i møte.

Hvem sendes møteinnkallelsen til?

Møteinnkallelsen sendes ut til alle vi ønsker skal delta på møte. Normalt er dette alle som har interesse og beslutningsmyndighet i møteagendaen. 

Hvordan sende ut møteinnkallelsen?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss