Domene og webhotell fra OnNet.no

En forutsetning for å kunne skape en innovasjon i et selskap er at organisasjonen har en organisasjonskultur som kan beskrives som en innovativ kultur.

Hva er en innovasjonskultur?

Med innovasjonskultur menes:

“En organisasjon som kjennetegnes av å ha et endringsorientert verdigrunnlag, normer, kutymer, rolleforventninger og et kreativt klima som motiverer alle til innovativ tenking og atferd i et selskap som er i konstant endring”

Har organisasjonen ikke en slik organisasjonskultur er det i praksis umulig å forvente at selskapet plutselig skal bli innovativt, da organisasjonskulturen er en beskrivelse av den usynlige siden av organisasjonen som vi aldri tenker på og som vi tar for gitt, men som ubevisst forteller oss hvem vi er, hva vi står for, hva vi gjør og hvordan vi gjør det.

Før du går videre

Siden organisasjonskulturen har en så avgjørende betydning for virksomhetens sjanser for å bli en innovativ organisasjon, anbefaler vi at du starter med å lese vår artikkel om kulturen vi alle er en del av og hvordan denne kulturen skapes, med tilhørende sub-kulturer, verdier, sosiale klasser, referansegrupperartifakter, normer og roller. Dette fordi organisasjonskulturen til virksomheten bygger på de samme prinsippene. Organisasjonskulturen er en mikroversjon av samfunnskulturen. Les deretter vår artikkel om selve organisasjonskulturen får du går videre i denne artikkelen.

Hvor innovativ må organisasjonskulturen å være?

Hvor innovativ innovasjonskulturen må være er avhengig av om formålet er å komme opp med en radikal- eller disruptiv innovasjon eller om målsetningen bare er å komme opp med noen få inkrementelle innovasjoner en gang i blant. 

Her gjelder følgende tommelfingerregel:

Radikale og disruptive innovasjoner oppstår bare i en svært innovativ organisasjonskultur, mens inkrementelle innovasjoner kan oppstå også i en organisasjon med lav innovasjonskultur.

Hvorfor er det viktig med en innovasjonskultur?

Årsaken til at alle selskaper trenger en innovasjonskultur skyldes at innovasjon er nøkkelen til vekst og økt lønnsomhet, men prosessen er verken strømlinjeformede eller hierarkiske. En forutsetning for å oppnå noen som helst form for innovasjon er at selskapet og lederne er flinke til å utnytte innspill og ideer fra ansatte, kunder, partnere, leverandører og andre aktører. Noe som krever at organisasjonen har en kultur som inviterer til dette.

Den teknologiske utviklingen går også stadig raskere, samtidig som verden blir stadig mer globalisert, med økt konkurranse fra alle deler av verden. Noe som stiller nye nye krav til organisasjonskulturen for å kunne tilpasse den de stadig raskere endringene internt og eksternt. 

Samtidig endres kundenes krav og forventninger oftere og stadig mer radikalt. Konkurrentene står dessuten i kø for å overta virksomhetens markedsandeler. Dette har gjort at livssyklusen til alle produkter og tjenester blir stadig kortere, samtidig som verdiskapningprosessen må endres stadig oftere for å bli mer effektiv. Innovasjon er derfor ikke lenger bare et moteord, men en forutsetning for å kunne holde følge med endringstakten i markedet og samfunnet generelt og kundenes nye krav og forventninger.

Alle ønsker idag en innovasjonskultur

For å holde følge med de stadig raskere markedsendringene og stadig kortere livssyklusene etterstreber alle organisasjoner idag å skape en innovasjonskultur for å skape en strøm av bruker- og medarbeiderdrevet innovasjon som skaper vekst på kort og lang sikt. Det vil si:

“en organisasjonskultur hvor det å være innovative og endringsorientert er en del av virksomhetens identitet og verdigrunnlag”.

Å få dette til er både en lang og tidkrevende oppgave, hvor utfallet på forhånd er uvisst.

Krever kulturendringer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.