Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

flervalgFlervalg, også kalt Multiple choise, er en mye brukt teknikk som foretar målinger på nominal- og ordinalnivå.

Flervalg går ut på at vi stiller respondenten et lukket spørsmål, og ber dem svare på dette spørsmålet ved å velge mellom ulike svaralternativer.

Et typisk eksempel på et prekodet flervalgsspørsmål er:

“Hva legger du mest vekt på når du skal kjøpe dress? Kryss av for de faktorene du mener teller mest (Max. tre kryss)”

Eksempler på valgmuligheter:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss