Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 28 av 43 artikler om Læring

    Denne artikkelen er del 12 av 14 artikler om Persepsjon

    Denne artikkelen er del 15 av 23 artikler om Studieteknikk

Selektivt minne er et uttrykk vi bruker innen persepsjonen for å forklare:

“Vi husker kun det vi selv ønsker å huske og glemmer resten”

Årsaken til dette er enkel. Hver dag mottar vi tusenvis av sanseinntrykk. Noen av dem er viktige, mens de fleste av dem er uviktige. Å huske alle disse sanseinntrykkene har derfor ingen mening, samtidig som hjernen vår heller ikke har kapasitet til å huske alt vi blir eksponert for.

Bevisst og ubevisst velger vi ut de viktigste sanseinntrykkene og lærdommene som vi velger å huske for ettertiden, mens resten blir glemt. Ønsker du å få noen til å huske noe må du dermed bryte igjennom vedkommendes psykologiske forsvarsmekanismer som vi bruker til å forsvare oss mot uønskede stimuli og sanseinntrykk. For å i det hele tatt ha en sjanse for å bli husket må sanseinntrykket, enten det er et tekstbudskap i en bok eller en film, må dette sanseinntrykket passere våre psykologiske forsvarsmekanismer og selektive oppmerksomhet -og eksponering. Noe som er langt enklere sagt enn gjort. 

Hva husker vi lettest?

Forskning og erfaring viser at vårt selektive minne lettest husker:

 • Det som er lystbetont
 • Det som stemmer overens og forsterker deres eksisterende meninger og holdninger
 • Det som lar seg sterotypisere
 • Logisk oppbygde påstander/resonnementer
 • Enkle budskap
 • Det som skiller seg ut og “sjokkerer”
 • Det som appellerer til følelsene og vedkommendes selvbilde/identitet
 • Det som står først og sist i annonsen. De viktigste poengene bør derfor presenteres i begynnelsen eller i slutten av presentasjonen.

Legg derfor mye arbeid i å prøve å tilpasse ethvert påvirkningforsøk og læresituasjon ovennevnte forhold for å sørge for at lærdommen passerer vårt selektive minne og blir lagret i langtidshukommelsen.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Læring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << HukommelseGlemsel >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Læring
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring
 • Læringsprosessen
 • Lærenivåer
 • Læringsarena
 • Språk
 • Læringsteorier
 • Behaviorisme
 • Kognitivisme (kognitiv læringsteori)
 • Konstruktivisme
 • Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )
 • Habituering (tilvenning og sensitivering)
 • Heuristikker og Biaser
 • Klassisk betinging
 • Instrumentell betinging (operant betinging)
 • Innsiktlæring (kognitiv læring)
 • Sosial læringsteori
 • Mestringstro
 • Sosial-kognitiv læring (observasjonslæring)
 • Erfaringslæring (“Learning by Doing”)
 • Vaner
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Kognitiv læring : Barn vs. voksne – hvem lærer raskest?
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Brain mapping – tankekart
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Musikk og lydbånd i læring
 • Kosthold og læring
 • Pedagogiske læringsprinsipper
 • Kunnskap
 • Persuasion Knowledge Model
 • ELM-modellen (Elaboration Likelihood Model)
 • Fra individuell til organisatorisk læring
 • Menneskelig modning
 • Du leser nå artikkelserien: Persepsjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << HukommelseKognitive læringsprinsipper og råd >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Persepsjon
 • Selektiv eksponering : – Hvordan velger vi ut stimuli ?
 • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
 • Selektiv oppmerksomhet: – Hvordan få oppmerksomhet?
 • Gestalt teoriene
 • Perseptuell organisering: – Hvordan organiserer vi sanseinntrykkene?
 • Hvordan tolker vi sanseinntrykkene? (Persepsjon og kognisjon)
 • Persuasion Knowledge Model
 • Hvordan påvirke den selektive tolkningen?
 • Attribusjonsteori
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Behov, motiver og verdier
 • Du leser nå artikkelserien: Studieteknikk

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << HukommelseGlemsel >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Håndbok i Studieteknikk
 • Den speilvendte Janteloven
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Planlegg studiene og læringen
 • Skaff deg oversikt over pensum
 • Lærenivåer
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Brain mapping – tankekart
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Forelesninger
 • Kollokviegrupper og gruppearbeid
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Musikk og lydbånd i læring
 • Kosthold og læring
 • Studieteknikk: – Task Force eksamen