Domene og webhotell fra OnNet.no

Det fleste grunderprosjekter blir aldri lansert fordi grunderen ikke klarer å finansiere grunderprosjektet sitt.

Hvordan man skal klare å finansiere forretningsideen sin står derfor alltid sentralt i enhver grunder sitt hode.

Selv om det er helt avgjørende at man har en dyktig ledelse, et konkurransedyktig verditilbud og at man markedsfører dette på en måte som gjør at kundene begynner å kjøpe dette tilbudet, hjelper dette lite hvis man bruker mer penger enn det man tjener. Skikkelig økonomistyring er derfor et nøkkelord i alle grunderbedrifter, da manglende økonomistyring er den sikreste vei til ”døden” (konkurs).

Skaff deg oversikt over alle kostnader:

Start alltid med å skaff deg en fullstendig oversikt over kostnadene som er forbundet med planleggingen, etableringen og driften de første to årene (minst).

Gå deretter igjennom alle kostnadstedene og kostnadtypene for å prøve å finne ut hvordan du kan redusere disse kostnadene til et minimum. Ikke gi deg før du er helt sikker på at du har foretatt alle kuttene som er mulig uten at dette går ut over resultatet.

Her gjelder følgende regel: – Prøv å reduser de faste kostnadene til et minimum. Jo flere kostnader som kan gjøres til variable kostnader, jo mindre blir den økonomiske risikoen til eierne.

Fokuser på inntektmodellen:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.