Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 7 av 13 artikler om Samfunnsutvikling

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

I de foregående artiklene har vi gått igjennom hvordan Norge og de fleste andre vestlige land har utviklet seg fra å være et jeger- og sankesamfunn til å bli et jordbrukssamfunn og videre til et industrisamfunn, informasjons- og kunnskapssamfunn og til dagens nettverkssamfunn.

Hva er et utviklingssamfunn, også kalt utviklingsland ?

Siden ulike land utvikler sitt samfunn i ulikt tempo har vi fått begrepet utviklingssamfunn, også kalt utviklingsland. Når vi snakker om utviklingssamfunn mener vi:

“Et samfunn som ennå ikke har tatt steget over til den siste rådende samfunnsformen”

Skal vi følge denne definisjonen vil alle land som ennå ikke er et nettverkssamfunn være et utviklingssamfunn. Siden en slik definisjon ville omfatte over halvparten av verdens nasjoner velger de fleste å heller skille mellom rike og fattige land. Rike land er de landene som er et industrisamfunn, informasjons- og kunnskapssamfunn eller et nettverkssamfunn. Disse landene kalles gjerne for i-land, hvor i-en er en forkortelse for “industri”.

De som fortsatt lever i et jeger- og sankesamfunn eller et jordbrukssamfunn kaller vi u-land eller utviklingsland som u-en er en forkortelse for.

Vanlige måleparametre

Siden det kan være vanskelig å avgjøre hvilken samfunnsform et land tilhører benyttes normalt mer håndfaste kriterier når vi skal definere hva et utviklingsland er. Vanlige måleparametre for å skille utviklingsland fra de mer velutviklede landene er:

 • BNP (brutto nasjonalprodukt) per innbygger
 • Human Development Index (HDI) («Indeks for menneskelig utvikling»)

Det er også mulig å skille mellom “de mest utviklede” og “de minst utviklede” landene når vi skal klassifisere hva som er et utviklingsland eller et utviklingssamfunn.

Du leser nå artikkelserien: Samfunnsutvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << NettverkssamfunnParadigme og paradigmebetraktninger >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fra preindustrielt til postindustrielt samfunn
 • Jeger og sankesamfunn
 • Jordbrukssamfunn
 • Industrisamfunn
 • Informasjons – og kunnskapssamfunn
 • Nettverkssamfunn
 • Utviklingssamfunn ( utviklingsland )
 • Paradigme og paradigmebetraktninger
 • Økonomisk utvikling – Schumpteter sin bølgeteori
 • Teorier om industrikapitalistisk utvikling
 • Organisering av økonomien
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Norsk økonomi – fra år 1350 til 2000