Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 7 av 12 artikler om Samfunnsutvikling

I de foregående artiklene har vi gått igjennom hvordan Norge og de fleste andre vestlige land har utviklet seg fra å være et jeger- og sankesamfunn til å bli et jordbrukssamfunn og videre til et industrisamfunn, informasjons- og kunnskapssamfunn og til dagens nettverkssamfunn.

Hva er et utviklingssamfunn, også kalt utviklingsland ?

Siden ulike land utvikler sitt samfunn i ulikt tempo har vi fått begrepet utviklingssamfunn, også kalt utviklingsland. Når vi snakker om utviklingssamfunn mener vi:

“Et samfunn som ennå ikke har tatt steget over til den siste rådende samfunnsformen”

Skal vi følge denne definisjonen vil alle land som ennå ikke er et nettverkssamfunn være et utviklingssamfunn. Siden en slik definisjon ville omfatte over halvparten av verdens nasjoner velger de fleste å heller skille mellom rike og fattige land. Rike land er de landene som er et industrisamfunn, informasjons- og kunnskapssamfunn eller et nettverkssamfunn. Disse landene kalles gjerne for i-land, hvor i-en er en forkortelse for “industri”.

De som fortsatt lever i et jeger- og sankesamfunn eller et jordbrukssamfunn kaller vi u-land eller utviklingsland som u-en er en forkortelse for.


Vanlige måleparametre

Siden det kan være vanskelig å avgjøre hvilken samfunnsform et land tilhører benyttes normalt mer håndfaste kriterier når vi skal definere hva et utviklingsland er. Vanlige måleparametre for å skille utviklingsland fra de mer velutviklede landene er:

 • BNP (brutto nasjonalprodukt) per innbygger
 • Human Development Index (HDI) («Indeks for menneskelig utvikling»)

Det er også mulig å skille mellom “de mest utviklede” og “de minst utviklede” landene når vi skal klassifisere hva som er et utviklingsland eller et utviklingssamfunn.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Samfunnsutvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << NettverkssamfunnParadigme og paradigmebetraktninger >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fra preindustrielt til postindustrielt samfunn
 • Jeger og sankesamfunn
 • Jordbrukssamfunn
 • Industrisamfunn
 • Informasjon – og kunnskapssamfunn
 • Nettverkssamfunn
 • Utviklingssamfunn ( utviklingsland )
 • Paradigme og paradigmebetraktninger
 • Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori
 • Organisering av økonomien
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Norsk økonomi – fra år 1350 til 2000