Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Nasjonalproduktet (E/R) kan i nasjonalregnskap kun brukes til forbruk (C+G) eller til realinvesteringer (J/I).

Denne sammenhengen kalles real ligningen.

Siden bedrifters bruk av penger på varer og tjenester i nasjonalregnskapet i utgangspunktet ikke ses på som forbruk, men som realinvesteringer, kan vi derfor forenklet si at forbruk (C) er den delen av nasjonalproduktet som husholdningene legger beslag på.

Resten av verdiskapningen går til bedriftene og offentlig sektor, og kalles realinvesteringer (J/I).

Sammenhengen mellom samfunnets verdiskapning og anvendelse av denne verdiskapningen kan i en lukket økonomi, dvs. i en økonomi hvor vi ikke tar hensyn til import/eksport, illustreres slik:

Denne sammenhengen kan i en lukket økonomi uttrykkes i følgende real ligning:

Bruttoform av real ligningen i en lukket økonomi:

Bruttonasjonalprodukt    =          Forbruk        +          Bruttorealinvesteringer

       E                  =     C + G    +     J

Nettoform av real ligningen i en lukket økonomi:

Nettonasjonalprodukt      =          Forbruk        +          Nettorealinvesteringer

       R                  =     C + G    +     I

Privat forbruk (C)

Med privat forbruk menes_

 verdien av alle varer og tjenester som husholdningene kjøper, med unntak av kjøp av bolig.

Kjøp av bolig regnes ikke som forbruk men som en realinvestering. Det private forbruket måles i kjøpsprisen/markedspris.


Offentlige utgifter (G)

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss