Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvor homogent eller heterogent skal styre være?

Om selskapet skal ha et homogent eller heterogent styre er et viktig spørsmål som må avklares når styresammensetningen skal velges.

  • Homogent styre – styremedlemmene har stort sett den samme styrekompetanse.
  • Heterogent styre – styremedlemmene har ikke den samme bakgrunnen, men utfyller hverandres kompetansefelt.

Homogene og heterogene styrer har sine fordeler og ulemper. De viktigste kan oppsummeres slik:

Homogene styrerHeterogene styrer
FordelerUlemperFordelerUlemper
Det blir mindre liv og røre. Det blir mer rolig og jevnbyrdes. Forutsatt at firmaet går tålelig greit, og også om det ikke gjør det.EnsidigFlersidigMinus er at det ikke blir sånn som eierne vil. Eierne får mindre påvirkning og det koster penger.
Sammenfallende interesser.Det kan bli at man tenker for snevert.Det blir stilt spørsmål om hva styret gjør og hvorfor. Det er viktig for læringen.Det kan jo bli fraksjonsvirksomhet. Det blir grupper.
Lettere å bli enig og ikke fullt så mye diskusjoner.Kanskje man ikke ser at man kan ha mer mangfold.Større spenn i diskusjonen, flere ideerI store bedrifter og ASA-er er det nok viktigere med et heterogent styre. Viktig å få fram meninger og ha mer kompetanse.
Homogent er best for små bedrifter. Det handler om livsstil/ det er sosialt, men man kan bli litt for enige.Faren er at man ikke ser muligheter og farer som ligger utenfor når alle tenker likt.Folk elsker å diskutere. Krever en sterk styreleder. Masse positivt: Kreative styrer er viktig, særlig i kompetansebedrifter. For å få til resultater er det viktig at du har både pedagogen og advokaten i styret. Du må ha oppfinneren, iverksetteren og drifteren.Men det kan gi konflikter, ta tid og gå tyngere. Men det kan også være en fordel.
Det blir fortere enighet, det blir lettere, prosessene går kanskje fortere fordi man har en del ting som alle vet og kan.Ulempen kan bli stagnasjon.Fordelen er jo at man får mer innspill og får nye ideer. Forskjellige hoder tenker ulikt og det er positivt i noen styrer. Noen kan komme på ting som andre ikke har tenkt på i det hele tatt.Krevende på prosesser.

Velger man et homogent styre er vi sikre på å lede bedriften videre i samme spor som idag. Faren er at de kan komme på sidelinjen når markedet snur eller utvikler seg annerledes eller om en konkurrent kommer på banen.

Ved å hente inn annerledes kompetanse slik at de får et heterogent styre, vil styret veldig ofte kunne se endringene og trendskifter i markedet som gjør at nettopp denne bedriften klarer å omstille seg til markedets endrede behov og oppnå et konkurransefortrinn.

Å velge et heterogent styre er dessuten med på å gjøre styret mer til et strategistyre, og er den styreformen de fleste bedriftene idag trenger. Dette til tross for at de fleste styrer idag er såkalte homogene styrer, jf. klanteoriene.

Hvordan gjøre et styre mer heterogent?

Det finnes mange måter å gjøre et styre mer heterogent. Vi skal her se på noen måter dette kan gjøres på.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss