Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Strategi O er det motsatte av en Strategi E. Strategi O står for de organisatoriske verdier, og er en ”bottom –up” strategi som fokuserer på involvering og innovasjon nedenfra i organisasjonen. Ved å starte på gulvet og involvere alle vil flere synspunkter komme frem, noe som antas å øke kvaliteten på beslutningene som tas (Jacobsen, 2006). Ved at alle deltar i prosessen og alles ideer blir hørt får alle et ”eierforhold” til endringsforslagene.

Strategiens formål er å utvikle og bygge organisasjonens menneskelige ressurser. Ledelsen prøver her å «vinne» medarbeidernes tillit og lojalitet slik at organisasjonen i fellesskap kan bli bedre i stand til å lede endringer.

Strategi O blir ofte trukket frem i forbindelse med organisasjons utviklingsprosesser (OU), hvor det gjerne er lange tidsperspektiver for endringsprosessen, og kulturendring står sentralt i endringsprosessen. Denne strategien omtales derfor også ofte som en ”utdanningsstrategi”.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss