Lightspeed webhotell

Strategi O er en ”bottom –up” strategi som fokuserer på involvering og innovasjon nedenfra i organisasjonssystemet. Tanken er at gjennom bred deltakelse vil flere synspunkter komme frem, noe som antas å øke kvaliteten på beslutningene som tas (Jacobsen, 2006). Samtidig kan de ansatte gjennom deltakelse oppnå et ”eierforhold” til endringsforslagene (2006).

Strategi O blir ofte trukket frem i forbindelse med organisasjons utviklingsprosesser (OU), hvor det gjerne er lange tidsperspektiver for endringsprosessen, og kulturendring står sentralt i endringsprosessen. Denne strategien omtales derfor også ofte som en ”utdanningsstrategi”.

Forutsetningene for en Strategi O er i følge Jacobsen (2006):

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg