agenturer.no

    Denne artikkelen er del 35 av 48 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling

Nyklassikernes inntektsfordelingsteori kalles for grenseproduktivitetsteorien.

Nyklassikernes grenseproduktivitetsteori går ut på at så lenge grenseproduktet > lønnskostnaden vil det lønne seg for en bedrift å øke produksjonen ved å øke arbeidsstokken. Når grenseproduktet = lønn vil det ikke lønne seg å øke produksjonen lenger.

Eksempel:

La oss anta at en bedrift produserer produkt A. Prisen bedriften får for dette produktet er Kr. 10 pr. stk. Lønnskostnaden er Kr. 700.- pr. uke pr. ansatt. La oss videre anta at det er følgende sammenheng mellom arbeidernes produktivitet/verdiskapning:

Antall                  Produksjons-     Salgs         Verdi-                 Grense –
arbeidere            mengde              pris            skapning            produkt

10                        1000                   10              Kr. 10.000

11                        1090                   10              Kr. 10.900          900

12                        1170                   10              Kr. 11.700          800

13                        1240                    10              Kr. 12.400          700

14                        1300                   10              Kr. 13.000          600

15                        1350                   10              Kr. 13.500          500

Bedriftens verdiskapning finner vi ved å gange produksjonsmengden med salgsprisen. Grenseproduktet finner vi ved ta differansen mellom to produksjonsintervall. Grenseproduktet ved å øke arbeidsstokken fra 10 til 11 personer er f.eks. (10.900 – 10.000) Kr. 900.-

Så lengde grenseproduktet er større enn arbeidernes lønn (Kr. 700) vil det lønne seg å øke arbeidsstokken. Når grenseproduktet ved å ansette en til blir lik lønnskostnaden vil det ikke lenger lønne seg lenger å ansette flere siden merkostnaden ved å ansette en til vil bli større enn merinntekten. I eksemplet over vil bedriften derfor ikke ansette mer enn 13 personer. Skal de to siste personene (nr. 14 og 15) i eksemplet over bli ansatt, må de være villig til å gå ned i lønn for at det skal være lønnsomt for bedriften å ansette dem. Nyklassikerne mente derfor at all ledighet var «frivillig» arbeidsledighet. Var de villig til å gå ned i lønn ville de få seg jobb.

Sammenhengen mellom grenseprodukt og lønnsnivå kan illustreres slik:

Det samme ressonementet kan vi også gjennomføre for de andre produksjonsfaktorene mente nyklassikerne. Profittmax for kapitalen er f.eks.:

Kapitalrente            =          Grenseprodukt av kapital

I følge nyklassikerne får derfor produksjonsfaktorene den avlønningen de «fortjener». Dvs. det de bidrar med.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn
Annonse

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sammenhengen mellom tilbud og etterspørselIntroduksjon til moderne økonomi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi