Domene og webhotell fra OnNet.no

Firmanavn / Foretaksnavn
Photo by Austin Kirk

Hva er et foretaksnavn (firmanavn)?

Frem til 1 mars 2004 ble begrepet “firma” i lovverket brukt som det offisielle navnet selskapet drev under. Fra 1. mars 2004 ble firmabegrepet erstattet med “foretaksnavn” i lovverket.

Definisjon >> Foretaksnavn

Med foretaksnavn, tidligere også kalt firmanavn, menes:

“Et registrert navn på en juridisk selskapsenhet, med det formål å identifisere hvem den juridiske enheten er og hvilken selskapsform denne juridiske enheten er registrert under”.

Foretaksnavnet funksjon

Valg av foretaksnavn er viktig, da det gir selskapet en identitet og et ansikt utad. Foruten at foretaksnavnet må oppfylle forskjellige lovmessige krav, bør foretaksnavnet:

  • Fortelle kundene hva selskapet holder på med
  • Være lett å huske for kundene
  • Være lett å reprodusere på alle materiale
  • Skille selskapet fra konkurrerende selskaper
  • Fortelle hvem som står bak selskapet

Monolittisk eller pluralistisk oppbygning

Når du skal velge foretaksnavn til et selskap må du først bestemme deg for om du ønsker å ha en monolittisk eller pluralistisk oppbygging av foretaksnavnet.

Telenor er et eksempel på et monolittisk foretaksnavn, hvor foretaksnavnet brukes på flere produkter og tjenester, i flere sektorer.

Orkla er et eksempel på et pluralistisk foretaksnavn. Her brukes foretaksnavnet lite i markedsføring. Kundene blir heller kjent kjent med selskapets varemerkenavn som f.eks. Lilleborg, Nidar og Stabburet.

Dette er et strategisk spørsmål du må tenke grundig igjennom. Fordelen med en monolittisk oppbygning er at det er enklere og billigere å markedsføre ett navn, mens fordelen med en plurlistisk oppbygning hvor vi markedsfører flere forskjellige varemerker er selskapet som konsern blir mindre sårbare om et av merkene kommer borti et eller annet problem som skader merkets omdømme.

Følgende lovmessige krav gjelder for alle norske foretaksnavn.

Foretaksnavnet må være ledig

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss