Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 18 av 28 artikler om Corporate Governance

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter
Firmanavn / Foretaksnavn
Photo by Austin Kirk

Hva er et foretaksnavn (firmanavn)?

Frem til 1 mars 2004 ble begrepet “firma” i lovverket brukt som det offisielle navnet selskapet drev under. Fra 1. mars 2004 ble firmabegrepet erstattet med “foretaksnavn” i lovverket.

Definisjon >> Foretaksnavn

Med foretaksnavn, tidligere også kalt firmanavn, menes:

“Et registrert navn på en juridisk selskapsenhet, med det formål å identifisere hvem den juridiske enheten er og hvilken selskapsform denne juridiske enheten er registrert under”.

Foretaksnavnet funksjon

Valg av foretaksnavn er viktig, da det gir selskapet en identitet og et ansikt utad. Foruten at foretaksnavnet må oppfylle forskjellige lovmessige krav, bør foretaksnavnet:

 • Fortelle kundene hva selskapet holder på med
 • Være lett å huske for kundene
 • Være lett å reprodusere på alle materiale
 • Skille selskapet fra konkurrerende selskaper
 • Fortelle hvem som står bak selskapet

Monolittisk eller pluralistisk oppbygning

Når du skal velge foretaksnavn til et selskap må du først bestemme deg for om du ønsker å ha en monolittisk eller pluralistisk oppbygging av foretaksnavnet.

Telenor er et eksempel på et monolittisk foretaksnavn, hvor foretaksnavnet brukes på flere produkter og tjenester, i flere sektorer.

Orkla er et eksempel på et pluralistisk foretaksnavn. Her brukes foretaksnavnet lite i markedsføring. Kundene blir heller kjent kjent med selskapets varemerkenavn som f.eks. Lilleborg, Nidar og Stabburet.

Dette er et strategisk spørsmål du må tenke grundig igjennom. Fordelen med en monolittisk oppbygning er at det er enklere og billigere å markedsføre ett navn, mens fordelen med en plurlistisk oppbygning hvor vi markedsfører flere forskjellige varemerker er selskapet som konsern blir mindre sårbare om et av merkene kommer borti et eller annet problem som skader merkets omdømme.

Følgende lovmessige krav gjelder for alle norske foretaksnavn.

Foretaksnavnet må være ledig

Første bud er at foretaksnavnet fortsatt er ledig. Det vil si at det ikke allerede er registrert som et foretaksnavn på et annet foretak i Foretaksregisteret. Det kan du sjekke her.

Navnet kan heller ikke være et registrert varemerke, da varemerkeregistrering gir navnet rettsbeskyttelse. Om navnet er et registrert varemerke kan du sjekke her

Sjekk til slutt at navnet ikke er registrert som et domenenavn, da du også er avhengig av å få registrert foretaksnavnet som selskapets domene for å kunne bruke det som selskapets identitet på Internett. Går du til navnesok.no kan du foreta alle tre ovennevnte sjekk i et søk.

Selskapsformen skal alltid fremgå av foretaksnavnet

Foretaksnavnet må inneholde selskapets selskapsform. Det vil si at oretaksnavnet må begynne eller ende med:

 • AS = Aksjeselskap
 • ASA = Allmennaksjeselskap
 • ANS = Ansvarlig selskap
 • DA = Delt ansvar
 • KS = Kommandittselskap

Normalt angis selskapsformen til slutt.

Et foretaksnavn må ikke inneholde andre selskapbetegnelser enn den som angir foretakets egen ansvarform, jmf. firmal. § 2 – 2.

Enkeltmannsforetak

For enkeltpersonforetak kreves det at foretaksnavnet må inneholde innehaverens slektsnavn (etternavn), jmf. firmal. § 2-2. Dette betyr ikke at foretaksnavnet kun må bestå at slektsnavnet (etternavnet), men at dette navnet skal være en del av foretaksnavnet. F.eks. «Rørlegger Olsen & søn».

Et enkeltmannsforetak kan ikke ha ett foretaksnavn som inneholder ett annet personnavn enn innehaveren eget navn, jmf. firmal. § 2 -4.

Ansvarlig selskap og kommandittselskap

Ansvarlige selskaper kan i likhet med enkeltmannsforetak ikke ha et foretaksnavn som inneholder personnavn på andre enn deltakerne. Trer fullt ansvarlige deltakere ut av selskapet, eller hvis selskapet overdras til andre, kan den tidligere deltakerens navn beholdes såfremt vedkommende har gitt samtykke og det ikke er egnet til å villede, jmf. firmal. § 2 – 4.

Trer ansvarlige deltakere ut av et kommandittselskap, eller hvis selskapet overdras til andre, kan de tidligere deltakerenes navn beholdes som en del av foretaksnavnet hvis de gir samtykke til dette, og hvis dette kan skje uten fare for å villede andre, jmf. firmal. § 2 – 4.

Andre lovpålagte krav til foretaksnavn

Bortsett fra at selskapsformen må fremgå av foretaksnavnet må firmanavnet også oppfylle disse formelle kravene:

 • Foretaksnavnet må bestå av minst tre bokstaver fra det norske alfabetet
 • Foretaksnavnet kan kun bestå av bestemte tegn i tillegg til bokstavene
 • Foretaksnavnet kan ikke bare bestå av navnet på land, fylke eller kommune
 • Foretaksnavnet kan ikke være nøyaktig likt ett annet registrert firmanavn
 • Foretaksnavnet kan ikke være villedende eller vekke forargelse

Hvilke tegn godtas i foretaksnavn?

 • Norske bokstaver: A-Å.
 • Tall
 • Mellomrom
 • Komma, punktum, utropstegn, spørsmålstegn, bindestrek, kolon, semikolon, skråstrek, apostrof, parenteser, paragraf og &-tegnet
 • Pluss-, minus-, gange-, divisjons-, likhets- og prosenttegnet.
 • Bokstaver med aksenter: À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, Ý. Med tødler: Ä, Ë, Ï, Ö, Ü.
Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Konsern – morselskap og datterselskaperValg og beskyttelse av firmanavn >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital og aksjekurs
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret i bedriften
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Leie lokale
 • Driftsfasen til selskapet