Domene og webhotell fra OnNet.no

Begrepene oppkjøpsstrategi og fusjon strategi brukes om hverandre, avhengig av om vi snakker om et oppkjøp eller fusjon. Oppkjøpsstrategi er et begrep vi bruker i forbindelse med oppkjøp, mens vi bruker begrepet fusjon strategi hvis vi snakker om en fusjon mellom to selskaper.

Hva er en oppkjøpsstrategi?

En oppkjøpsstrategi er en strategi, eller plan om du vil, som angir:

  1. hvilke selskaper som er potensielle oppkjøps- og fusjonskandidater.
  2. hvordan fusjonen eller oppkjøpet skal gjennomføres i praksis.

I tillegg inneholder denne strategien en implementeringstrategi som angir hvordan denne oppkjøpsstrategien eller fusjonstrategien skal implementeres i organisasjonen for at det sammenslåtte selskapet skal klare å utnyttet alle synergieffektene fult ut.

Oppkjøpet må gi konkurransefordeler og økt lønnsomhet

Selskapet man kjøper opp kan ha en rekke kvalitativt gode egenskaper som kan gi konkurransefordeler til den bedriften som kjøper. Skal oppkjøpet gi noen verdi må ressursene til det oppkjøpte selskapet øke lønnsomheten og aller helst skape konkurransefortrinn til det sammenslåtte selskapet. Som vi husker fra gjennomgangen av SWIMA analysen må ressursene til det oppkjøpte selskapet oppfylle fire krav for at de skal kunne danne grunnlaget for varige konkurransefortrinn for det overtagende selskapet.

SWIMA analysen sier at ressursene må være: 

  • Verdifulle for organisasjonen.
  • Sjeldne på markedet
  • Vanskelig å etterlikne eller kopiere
  • Vanskelig å erstatte

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss