Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er brainstorming ( idédugnad ) ?

Brainstorming, eller idedugnad på norsk, er en idegenereringsteknikk som ble popularisert av Alex Faickney Osborn i boken Applied Imagination som kom ut i 1953. Teknikken er spesielt mye brukt i kreative workshops for å komme opp med nye ideer.

Brainstorm er et ideras hvor vi spinner videre på hverandres ideer. Brainstorming kombinerer en avslappet, uformell tilnærming til problemløsning med lateral tenking. Teknikken går ut på at vi samler en gruppe mennesker og velger ut et tema vi ønsker ideer til, før vi ber deltakerne komme med sine umiddelbare tanker og ideer omkring dette temaet.

Antall deltakere

En brainstorming øvelse kan gjøres individuelt eller i en gruppe. Når det gjelder gruppeøvelser mente Osborn at en brainstorming gruppe ikke bør bestå av flere enn 12 personer, da flere deltakere gjør det vanskelig for alle å delta. Noe som lett medfører at mange forholder seg som passive tilskuere istedenfor aktive deltakere. 

Trinn 1: Forbered gruppen

For å få til en effektiv brainstorming rundt et problem må vi først forberede gruppen som skal delta på brainstormingen. Det første vi må ta stilling til er hvem som skal delta på brainstorming økten. Et rom fullt av likesinnede vil ikke generere så mange kreative ideer som en variert gruppe. Det gjelder derfor å sette sammen en gruppe mennesker med svært ulik personlighet, fagkunnskaper, interesser og demografi, slik at vi får frem mange forskjellige tankesett gjennom økten.

Dernest må vi sette sammen et stimulerende og komfortabelt møtemiljø for økten. Her gjelder det å forsikre oss om at rommet er godt belyst, riktig temperert og at vi har alle verktøyene, ressursene og forfriskningene vi trenger til økten.

Hvor mye informasjon og forberedelse gruppen trenger før brainstormingen starter er avhengig av formålet med økten, deltakernes brainstorming erfaring, personlighet og kompetanse. Prep er imidlertid, men den må heller ikke overdrives slik at forberedelsene ødelegger øktens kreativitet og spontanitet.

Trinn 2: Velg referent

Velg så en person som skal registrere og visualisere alle ideene som kommer frem i økten. Denne personen skal ikke nødvendigvis være møtelederen, da det kan være vanskelig å registrere og bidra samtidig.

Trinn 3: Oppvarming

Hvis folk ikke er vant til å jobbe sammen er det en god ide å starte med en eller flere oppvarmingsøvelser som bryter isen og skal stimulere de kreative prosessene til de enkelte deltakerne.

Tegne epler — oppvarming. I et grid på 10 x 10 ruter på et stort ark, skal hver og en i gruppen suksessivt tegne en representasjon av ”eple”, der ingen representasjon skal være lik noen av de andre.

Tjene penger på en sau/gris/ku/hest — oppvarming. Velg et dyr — alle skal individuelt komme opp med så mange ideer som mulig for hvordan man kan tjene penger på dyret.

Trinn 3: Presentér problemet

Definer tydelig problemet økten skal løse, og forklar deltakerne eventuelle kriterier ideene må oppfylle. Gjør det klart at møtets mål er å generere så mange ideer som mulig.

Gi folk god ro på begynnelsen av økten til å skrive ned så mange av sine egne ideer som de kan. Be dem deretter dele sine ideer med resten av gruppen, slik at alle kan bidra og bygge videre på de ideene som kommer opp.

Trinn 4: Del og bygg videre på ideene

Når alle har delt ideene sine, starter vi gruppediskusjonen for å utvikle hverandres ideer og bruke dem til å lage nye ideer. Å bygge videre på andres ideer er et av de mest verdifulle aspektene ved gruppebrainstorming.

Alle ideene skrives ned og visualiseres

Alle tanker og ideer blir skrevet ned av referenten på en tavle eller ark. En mye brukt teknikk er å samle ideene i et tankekart på en tavle eller ark, der temaet eller problemstillingen står i sentrum og ideene noteres rundt. Andre velger å skrive ned eller tegne på Post-it lapper som henges opp på en vegg. Hvor god du er til å tegne spiller ingen rolle, da prinsipp tegninger andre forstår vekker nye ideer hos dem som ser tegningen.

Utsett dommen

Vi vet aldri hvor de gode idéene kommer fra. Vi hører derfor på alle, lar alle tømme seg og komme med sine ideer, uavhengig av hvor ville eller dumme de selv måtte tro ideen sin er. Vi utsetter dommen og prøver heller heller å bygge videre på hverandres ideer.

Folk har en tendens til å være mer oppmerksom på sine egne ideer enn andres. En metode for å oppmuntre medlemmene til å ta hensyn til andres ideer er å få dem til å liste opp ideene eller be dem om å gjenta andres ideer.

Fokus på kvantitet

Målet er å få frem flest mulig ideer, uten tanke på ideens kvalitet. Tanken er at jo flere ideer vi får, jo større er også muligheten til at vi kommer opp med en radikal og effektiv ide. I en god brainstorming økt genereres det opptil 100 ideer på 60 minutter. Veiv de åpenbart dårlig ideene raskt ut og bygg videre på de beste.

Ingen kritikk

Siden målet er å komme opp med flest mulig ideer på kortest mulig tid får alle beskjed om at det ikke er lov til å kritisere ideene og tankene som blir fremmet. Dette for å få alle til å føle seg trygge, positive og stimulere de kreative evnene alle er i besittelse av. Det siste vi ønsker er negative personer i gruppen som prøver å drepe ideene andre kommer med. I en brainstorming økt er kritikk IKKE lovlig, da dette dreper kreativiteten istedenfor å stimulere den.

Tanken er at dess større mengde ideer dess større er muligheten for å nå nytenking og mulige effektive løsninger.

Ett spørsmål om gangen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss