Domene og webhotell fra OnNet.no

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter

markedsforingskole

eStudie`s markedsføringskolen er skrevet for deg som ønsker å lære helhetlig markedsføring og om ikke har noen tidligere markedsføringutdannelse.

Hva er markedsføring?

Start med å lese denne artikkelserien for å lære deg hva markedsføring egentlig er og hvordan markedsføringbegrepet har utviklet seg de siste 100 årene. Denne artikkelserien er selve grunnlaget for de øvrige artikkelseriene om markedsføring.

Marked og markedsformer

Hva er et marked og hvilke markedsformer finnes? I denne artikkelserien går jeg gjennom dette, da markedsføring går ut på å bringe produkter og tjenester til et marked.

Markedssegmentering

Hva er markedssegmentering og hvordan gå frem for å segmentere ett marked for å finne de mest lønnsomme kundene? I denne artikkelserien går jeg igjennom hvordan vi går frem for å identifisere hvilke kundegrupper vi bør rette markedsføringen inn mot.

Markedsystemet

Virksomheten lever ikke i et lukket system, men i et åpent system med en rekke forhold i omgivelsene som vil ha interesse av å påvirke virksomhetens eksistens og utvikling. I denne artikkelserien går jeg igjennom markedssystemet virksomheten er en del av og som vi alltid må ta hensyn til når en markedsbeslutning skal treffes.

Kjøpsprosessen

Kjøpsprosessen viser prosessen kunden går igjennom når de skal kjøpe ett produkt eller tjeneste. At du kjenner denne kjøpsprosessen i detalj er essensielt i all markedsføring, da markedsføringens formål er å bringe kundene igjennom denne kjøpsprosessen på en måte som gjør at kundene velger virksomhetens produkter og tjenester. I denne artikkelserien går jeg igjennom denne kjøpsprosessen.

Konkurransevirkemidler

Konkurransevirkemidlene er virkemidler virksomheten kan benytte for å skaffe seg konkurransefortrinn vis a vis sine konkurrenter, noe som er viktig for å få kundene til å velge virksomhetens verditilbud fremfor konkurrentens. De klassiske konkurransevirkemidlene alle virksomheter har er:

Kommunikasjonsvirkemidler

Kommunikasjonsvirkemidler er virkemidler virksomheten kan benytte for å løse sine kommunikasjonsoppgaver. Foruten de kommunikasjonsvirkemidlene jeg gikk igjennom i forbindelse med gjennomgangen av konkurransevirkemidlene, kan vi benytte oss av kommunikasjonsvirkemidler som f.eks.:

Merkevarebygging (posisjonering)

Merkevarebygging i form av posisjoneringstrategier er en stadig viktigere del av markedsføringen. I denne artikkelserien går jeg igjennom hvordan du går frem for å bygge opp en sterk merkevare med de rette assosiasjonene.

Relasjonsmarkedsføring

Relasjonsmarkedsføring går ut på å bygge opp varige relasjoner til kundene og er viktig for å oppnå høyest mulig kundelojalitet. Noe som er viktig, da det koster 5 ganger mer å skaffe en ny kunde som å holde på en eksisterende. I denne artikkelserien går jeg igjennom hva relasjonsmarkedsføring er.

Digital markedsføring

Det finnes mange forskjellige former for digital markedsføring. Så langt har jeg skrevet egne artikkelserier om:

Internasjonalisering

En artikkelserie om hvordan virksomheten går frem for å vurdere å gå inn på utenlandske markeder.

Innovasjon

Innovasjon går ut på å utvikle nye produkter, tjenester og forbedre alle prosesser i virksomheten gjennom nytenking. I denne artikkelserien går jeg igjennom hva innovasjon er, hva som skaper innovasjon og hvordan innovasjonsarbeidet bør ledes.

Helhetlig markedsføring

Som du skjønner av antall artikkelserier på denne siden er markedsføringsbegrepet svært omfattende. Skal markedføringen virke som tiltenkt for en virksomhet må du tenke helhetlig. I denne artikkelserien går jeg igjennom hva helhetlig markedsføring er og den trekker sammen kjerneinnholdet i alle de foregående artikkelseriene om markedsføring.

Markedsplan

Markedsplanen er et plandokument som trekker opp markedssmålet og markedsstrategien for virksomhetens markedsføring det kommende året. I denne avsluttende artikkelserien går jeg igjennom hvordan du bør legge opp markedsplanleggingen for å ende opp med en markedsplan som er integrert med virksomhetens øvrige planer.

Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.